Kuopion entinen Verotalo muuttuu uudeksi oikeustaloksi

Havainnekuva oikeustalon istuntosalista. Kuva: Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy

Senaatti-kiinteistöt ja YIT ovat solmineet urakkasopimuksen, jossa Kuopion entiseen Verotaloon rakennetaan uudet tilat Pohjois-Savon käräjäoikeudelle, Itä-Suomen Syyttäjäalueelle ja Ulosottolaitokselle, kertoo Senaatti-kiinteistöt tiedotteessa.

Vuonna 1929 valmistunut rakennus on historiansa aikana toiminut poliisin, palolaitoksen sekä verohallinnon tiloina. Hankkeessa rakennukseen toteutetaan laaja toimitilamuutos sekä rakennetaan sisäpihalle laajennusosa. Keväästä lähtien työmaalla ovat olleet käynnissä sisäpuoliset purkutyöt, ja varsinaiset rakennustyöt ovat alkaneet elokuussa.

Hankkeen myötä rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu Kuopion oikeustaloksi. Kohteen tulevia käyttäjiä ovat Pohjois-Savon käräjäoikeus, Itä-Suomen syyttäjäalueen Kuopion toimipaikka sekä Ulosottolaitoksen Kuopion toimipaikka. Uuden tilaratkaisun myötä useita oikeushallinnon toimijoita saadaan koottua samaan osoitteeseen.

Tilojen suunnittelun lähtökohtana ovat oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaiset turvalliset ja terveelliset tilaratkaisut, jotka tukevat uusia työnteon tapoja ja digitalisaatiota. Oikeustalon tilaratkaisu koostuu istuntosaleista, asiakaspalvelu- ja toimistotiloista.

Hankkeessa on myös panostettu erityisesti hyviin sisäolosuhteisiin, kertoo Senaatti-kiinteistöt tiedotteessa. Rakennukseen on tehty laajennus sekä laaja peruskorjaus vuonna 2010, jolloin rakennuksen riskirakenteet on pääosin poistettu, rakenteet korjattu ja talotekniikka uusittu.

Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy. Rakennus on rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä sekä ulkokuoreltaan suojeltu kiinteistö. Rakennuksen vanha ulkokuori säilytetään entisellään pääsisäänkäynnin yhteyteen rakennettavaa uutta tuulikaappia lukuun ottamatta.

Hankkeen laajuus on 8 473 brm2 ja kustannukset ovat yhteensä noin 16,1 miljoonaa euroa. Tilojen vuokrilla katetaan investointikustannukset ja muut tiloista aiheutuvat kulut. Uudet tilat valmistuvat alkuvuodesta 2024.

Lue lisää

Katso kaikki