Kruunuvuorenrannan kallioluoliin jättimäinen energian kausivarasto

Kruunuvuorenrannan kallioluoliin suunnitellaan lajissaan maailman ensimmäistä energian kausivarastoa.

Helen ja Skanska selvittävät jättimäisen lämpöenergian kausivaraston toteuttamista Helsingin Kruunuvuoren alla sijaitseviin vanhoihin kallioluoliin. Vastaavaa ratkaisua ei tiettävästi ole toteutettu muualla maailmassa.

Energian kausivarastointiratkaisua kaavaillaan osaksi ekologisen kaupunginosan energiajärjestelmää, jossa hyödynnetään uudella tavalla auringon lämmittämää merivettä sekä asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Suunnitellussa hankkeessa otetaan käyttöön Kruunuvuoren alapuolella sijaitsevat kallioluolat, joista toista on aiemmin käytetty öljyn varmuusvarastona.

Luolien tilavuus on yhteensä 300 000 m3 ja ne sijaitsevat noin 50 metriä merenpinnan alapuolella. Helenin suunnittelema energiaratkaisu perustuu malliin, jossa lämpöpumppujen avulla toteutetaan rakennusten lämmitys ja jäähdytys.

Luolat täytetään kesäaikaan Kruunuvuorenselän auringon lämmittämällä pintavedellä, jota hyödynnetään talvikaudella lämpöpumppujen energianlähteenä. Kesäkaudella kerätään hyötykäyttöön myös auringosta peräisin oleva rakennusten ylimääräinen lämpö, joka jalostetaan ja kierrätetään asukkaiden käyttöön.

Mallissa auringon lämmittämä merivesi ja rakennukset toimivat lämpöpumppujen lämmönlähteinä ja alueen lämpöverkot lämmön kerääjänä ja jakelijana. Suunnitellun energian kausivaraston kapasiteetti riittää kattamaan jopa kolmanneksen koko Kruunuvuoren alueen lämmitysenergiantarpeesta.

”Energian kausivarastointi on yksi tärkeistä tulevaisuuden ratkaisuistamme, kun vähennämme päästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. Tässä hankkeessa otetaan merkittävä askel päästöttömään energiatulevaisuuteen ja samalla lisätään asumismukavuutta ekologisesti”, sanoo johtaja Marko Riipinen Helenistä.

”Kyseessä on siis energiaratkaisu, jolla on alueen lämmitysenergiantarpeen kannalta todellista merkitystä”, iloitsee hankekehitysjohtaja Satu Ryynänen Skanskasta.

”Uuden kaupunkistrategiansa mukaisesti Helsinki korostaa ilmastovastuuta ja ekologisia arvoja muun muassa lisäämällä uusia energiajärjestelmiä ja uusiutuvaa energiaa. Kruunuvuorenrannan mahdollinen lämpöenergian kausivarasto on tästä erinomainen iso alueellinen esimerkki”, lisää Kruunuvuorenrannan Helsingin kaupungin projektinjohtaja Pirjo Sirén.

Kruunuvuorenrannasta merellinen, ekologinen asuinalue

Kruunuvuorenrannan katujen, kunnallistekniikan ja asuintalojen rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Alueella toimii monia eri rakennuttajia ja rakennusliikkeitä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki rakennuttaa Kruunuvuorenrannan eri alueille useita eri hallintamuotoja käsittäviä asuntokohteita.

Kruunuvuorenranta valmistuu vuoteen 2030 mennessä, ja sinne rakennetaan koti 13 000 asukkaalle. Alueelle arvioidaan syntyvän noin 800 työpaikkaa.

Tuleva Kruunuvuorenranta on kaupungin näkyvimpiä merellisiä julkisivuja. Monista Kruunuvuorenrannan asunnoista ja tulevalta rantabulevardilta on näkymät meren yli kantakaupunkiin ja Suomenlinnaan.

Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen luoteisosan eli Skanskan suunnittelualueen suunnittelu on käynnissä. Skanska Kotien suunnittelualueelle on tulossa noin 600 uutta kotia yksiöistä perheasuntoihin, joista ensimmäisten rakentaminen käynnistyy arviolta vuonna 2019.

Asemakaavatyön pohjaksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Skanska järjestivät suunnittelukilpailun, jonka osallistujista Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n suunnitelma valittiin jatkotyön pohjaksi. Skanskalta arvioidaan työmaata riittävän jopa vuosikymmeneksi.

Jätä kommentti

*

*