Kosteusvauriokouluissa oppilaat raportoivat muita kouluja huonommasta sisäilmasta

Tampereen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa havaittiin, että koulun home- ja kosteusvauriot ovat yhteydessä sekä oppilaiden kokemaan sisäilman epämiellyttävään hajuun ja tunkkaiseen ilmaan että heidän raportoimiinsa hengitystie- ja silmäoireisiin. Nämä oireet ovat puolestaan yhteydessä kokemukseen sisäilmasta.

Talotekniikka-lehti

Tutkimuksessa myös havaittiin, että suhteellinen vaihtelu oppilaiden sisäilman laadun arvioissa koulun sisällä oli paljon suurempaa kuin koulujen välinen vaihtelu. Tästä huolimatta koulujen välinen vaihtelu oli moninkertainen verrattuna moniin muihin koulutasolla vaikuttaviin tekijöihin kuten koulun ilmapiiriin tai hengitystie- ja silmäoireisiin nähden. Jälkimmäinen havainto tukee sisäilmakyselyjen suuntaamista erityisesti raportoituun sisäilman laatuun oireiden sijaan.

Tutkimuksessa verrattiin oppilaiden Kouluterveyskyselyssä raportoimaa sisäilman laadun ja oireiden yhteyttä TEAVisaari-kyselyssä raportoituun koulun home- ja kosteusvauriotietoon.

Tieto koulun home- ja kosteusvauriosta perustui vuosina 2017 tai 2016 tehtyihin lakisääteisiin kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksiin. Tieto tarkastuksen tuloksista oli koulun rehtorin raportoimaa.

Tämän tiedon mukaan koulut oli analyysissä luokiteltu kahteen ryhmään: kouluihin, joissa ei havaittu ongelmia tarkastuksessa ja kouluihin, joissa oli havaittu ongelma eikä sitä ollut vielä korjattu.

Yhteensä 60 koulussa oli havaittu kosteus- ja homeongelmia. Kouluja, joissa näitä ongelmia ei havaittu, oli yhteensä 162. Yhteensä tutkimuksessa analysointiin 222 koulun rehtoreiden ja oppilaiden vastaukset. Aineistot oli kerätty vuonna 2017.

Tulokset toistavat jo aikaisemmissa tutkimuksissa esiin tulleen havainnon, että oppilaiden sisäilma-arviot ovat yhteydessä rakennuksessa tehtyjen asiantuntijoiden havaintojen ja löydösten kanssa.

Oppilaiden sisäilman laadun arvioiden säännöllinen seuraaminen ja vertaaminen sopivaan vertailuaineistoon voi antaa hyödyllistä tietoa. Rakennuksen huolellinen tutkiminen on kuitenkin ensisijainen keino kartoittaa rakennukseen liittyviä mahdollisia ongelmia.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa FinnChildAir-projektia.

Lue lisää

Katso kaikki