Taloyhtiöt korjaavat viimevuotista vähemmän

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri ennakoi korjausrakentamisen hidastuvan tänä vuonna. 

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri ennakoi korjausrakentamisen hidastuvan tänä vuonna.

Korjausrakentamisbarometriin vastanneista taloyhtiöistä 27 prosenttia arvioi korjausrakentamisensa kasvavan kuluvana vuonna. 35 prosenttia odotti korjaamisen supistuvan edelliseen vuoteen verrattuna.

”Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden odotukset korjausrakentamisen suhteen vuodelle 2018 tuntuvat nyt varovaisemmilta kuin syksyllä 2017. Kuitenkin vuodelta 2019 taloyhtiöiden edustajat odottavat jonkin verran enemmän kasvua kuin kuluvalle vuodelle”, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Kiinteistöliiton kaksi kertaa vuodessa toteuttamaan korjausrakentamisbarometriin vastasi runsaat 1700 taloyhtiöiden edustajaa, joista lähes joka kuudennella oli alkuvuonna 2018 käynnissä korjaushanke taloyhtiössään.

Elpynyt taloustilanne vaikuttaa taloyhtiöiden korjausrakentamiseen. Aiempaa pienempi osuus vastanneista näki talouden vaikuttavan negatiivisesti korjaushankkeiden toteutumiseen. Miltei 90 prosenttia vastaajista arvioi, ettei taloustilanteella ole vaikutusta heidän yhtiönsä korjaushankkeiden toteutumiseen.

Putkistot, piharakenteet ja julkisivut korjausten kohteena

Kerrostaloyhtiöissä korjataan tällä hetkellä yleisimmin putkistoja, piharakenteita ja julkisivuja. Rivitaloyhtiöillä puolestaan piharakenteet ja ulkovaippaan kohdistuvat korjaukset ovat nyt yleisimpiä. Rivitaloyhtiöiden putkistokorjausten isompi buumi on tulossa vasta 2020-luvulla.

Tulevan viisivuotisjakson aikana ulkovaipan korjaukset ja sähköautojen latausjärjestelmien toteuttamiset ovat isossa osassa taloyhtiöiden korjaustoimintaa.

Urakkatarjouksia saadaan miltei aiempaan tapaan

Urakkatarjousten saatavuudessa ei ole tapahtunut suurta muutosta. Kevääseen 2017 ja 2016 verrattuna taloyhtiöt ovat saaneet urakkatarjouksia aavistuksen aiempaa vähemmän. Kerrostaloyhtiöt saavat edelleen jonkin verran enemmän tarjouksia kuin rivitaloyhtiöt. Tarjousten pyytämisaktiivisuus on pysynyt viime vuodet ennallaan barometrin tulosten perusteella.

Korjauslainojen keskimarginaali 0,9 prosenttiyksikköä

Vastaajista 86 prosenttia arvioi, että pankkirahoituksen saatavuus korjaushankkeelle on pysynyt ennallaan viimeisen puolen vuoden aikana.

Lainaehtojen kehitysodotukset ovat kääntyneet huonompaan suuntaan. Kiinteistöbarometrin vastaajista jo runsas kolmannes odotti lainaehtojen heikentymistä, kun vuosi sitten lukema oli 20 prosenttia.

Korjauslainojen keskimarginaali pysyi viime syksyn lukemissa 0,9 prosenttiyksikössä, eli pitkään jatkunut marginaalien kutistuminen näyttää taittuneen.

 

Lue lisää

Katso kaikki