KIRA-digi -kokeiluhankkeille yli 520 000 euroa

KIRA-digi-hanke on myöntänyt toisella kokeiluhakukierroksella runsaat 520 000 euroa 19 kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluilla halutaan muun muassa uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantaa niiden yhteentoimivuutta.

KIRA-digi-hankkeessa* kiinteistö- ja rakentamisala uudistaa yhdessä toimintaansa digitalisaation avulla. KIRA-digi toteuttaa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta.

Toisella hakukierroksella saatiin 43 hakemusta. Hakemusten suunniteltu kokonaisrahoitus oli yhteensä noin 5,2 miljoonaa, josta alan oma rahoitus oli 3,3 miljoonaa ja haetun tuen summa oli 1,9 miljoonaa euroa.

”Innostus hankehakua kohtaan oli yhtä suuri kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta nyt pystyimme rahoittamaan selvästi suuremman osan hyvistä hakemuksista. Kokeiluissa on mukana monipuolinen joukko pienistä startupeista suurempiin yrityksiin sekä myös kunnista valtionhallintoon ja tutkimuslaitoksiin. Nyt alkaa todellinen digikokeilujen vyöry KIRA-alan uudistumiseksi”, hanketta koordinoiva digipäällikkö Teemu Lehtinen sanoo.

Rahoitettavat hankkeet ja summat:

 • Arkkitehdit Sankari Oy, #BIMtag Ketterästi ideasta vaikutukseen: käyttäjän luettava metadata BIM-mallissa (20 080 e)
 • Blok Enterprises Oy, Blok, (21 875 e)
 • Blom Kartta Oy, Hulevesien mallintaminen kaupunkiympäristössä, (17 000 e)
 • Espoon kaupunki, Avoimen lähdekoodin omaisuudenhallintajärjestelmän ja sen rajapintojen kehittäminen (23 500 e)
 • Espoon kaupunki, Infrasuunnittelun, infrarakentamisen ja infraylläpidon tietoportaali (25 000 e)
 • Hyvinkään kaupunki, 3D-kaupunkikehityshankkeen arkkitehtikilpailun töiden tuomarointi ja julkaisu selainpohjaisen 3D-palvelun avulla (9 698 e)
 • Jyväskylän kaupunki, Kiinteistön rakennusosien ja talotekniikan elinkaaren digitalisoiminen (24 500 e)
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Tietomallit ylläpitoon (32 020 e)
 • Lahden ammattikorkeakoulu, Avoin DigiCampus (41 450 e)
 • Metosin Oy, DigiLastu (72 000 e)
 • Optiwise Oy, Energiamanageroinnin digitalisointi (40 000 e)
 • Rapal Oy, Optimaze graphics service (19 775 e)
 • Sito Oy, MAKU-digi: Maaperäsidonnaisten kustannusten digitalisaatio (70 000 e)
 • Suomen ympäristökeskus, Energialoikka – yhteisöllinen verkkopalvelu hyvien käytäntöjen jakamiseen ja naapuriyhteisön tukemiseen rakennusten energiaremonteissa (30 000 e)
 • Talokeskus Yhtiöt Oy, Automatisoitu projektiaikainen tiedottaminen, kahdensuuntainen viestintä sekä projektin tilan seuranta tilan käyttäjälle (26 280 e)
 • Tampereen teknillinen yliopisto, Virtuaaliteknologioiden nopean soveltamisen mallit (VINOS) (20 000 e)
 • Unitc Oy, Ucmore (14 160 e)
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Ylläpitotiedon tuottamisen arviointi ja suunnittelu tietomalliaineistosta T3 sairaalahankkeessa (14 400 )
 • AGIVA Oy, Pilvipalvelu Asoypalvelut.com, (0 e. Hakija ei ole hakenut rahallista tukea vaan ainoastaan asemaa KIRA-digi -kokeiluna)

Avustussumma yhteensä oli 521 738 euroa. Avustusta saavien hankkeiden kokonaisvolyymi muu rahoitus huomioiden on noin 1,35 miljoonaa euroa.

Hakukierroksia järjestetään vielä neljä vuosina 2017-2018. Seuraava haku avautuu huhtikuun alussa. Kokeiluhankkeisiin on varattu 4,4 miljoonaa euroa. Kokeiluhankkeita tuetaan KIRA-digi -tukiohjelman puitteissa valtionavustuksena.

Jätä kommentti

*

*