Kerrostaloissa hyödyntämättä selkeitä energiansäästökohteita

Energiankulutuksen pienentäminen ei aina vaadi uusia, suuria teknisiä ratkaisuja vaan motivaatiota käyttää älykkäitä vempaimia ja säätää omia käyttötottumuksiaan.

Kesäkuun lopussa päättynyt Ilmastokatuhanke osoitti, että kotitaloudet ovat kiinnostuneita ja motivoituneita energiakulutuksensa pienentämisestä kunhan tietoa on saatavilla, ja mieluiten kädestä pitäen.

”Myös kiinteistön oma energiantuotanto kiinnosti. Ilmastokatu tarjosi kiinteistöille ilmaisia aurinkosähkökartoituksia, koska koettiin, että ne ovat erilaisista uusiutuvan energian ratkaisuista helpoimpia ottaa käyttöön”, kertoo Ilmastokadun projektipäällikkö Lilli Linkola.

Ilmastokatuhanke toimi Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Vantaan Tikkurilan asemanseudulla loppuvuodesta 2015 kesään 2017 saakka. ”Jo yksinkertaiset esimerkit ja pienet teot motivoivat ihmisiä. Emme viljelleet hanke-sanaa vaan viestimme mahdollisuuksista.”

Ilmastokadun asukkaat pienensivät hiilijalanjälkeään henkilökohtaisella ilmastotreenillä, jossa kokeiltiin arkea helpottavia uusia tapoja, palveluita ja laitteita. Ilmastokadun tiimiläiset käynnistivät myös vapaamuotoisen taloyhtiöiden puheenjohtajaklubin, joka tarjosi mahdollisuuden puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille jakaa kokemuksiaan.

”Monet tempautuivat mukaan tarkistamaan käyttötottumuksiaan ja mielsivät, että energia kuuluu jokaisen elämään, eikä se ole siitä irrallinen osa. Järkevät energiankäyttötavat on helppo omaksua”, Linkola iloitsee.

Taloyhtiö Helsingin ytimessä hankki aurinkovoimalan

Helsingin Iso Roobertinkadulla sijaitseva taloyhtiö otti Ilmastokadusta kaiken irti ja asensi ensimmäisenä kantakaupungin taloyhtiönä kiinteistön katolle aurinkopaneelit. Kiinteistö kuluttaa sähköä vuodessa 39 000 kilowattituntia. Aurinkovoimala tuottaa 6 000 kilowattituntia vuodessa eli laskennallisesti 15 prosenttia kiinteistösähkön kulutuksesta.Tuotannosta kiinteistö käyttää itse 90 prosenttia ja 10 prosenttia taloyhtiö myy energiayhtiölle.

Ilmastokatuhankkeen siivittämänä myös Fredrikinkadulla sijaitseva kiinteistöosakeyhtiö Fredrikinpasaasi halusi näyttää esimerkkiä kerrostaloyhtiöstä aurinkoenergian hyödyntäjänä. Taloyhtiö hankki yhtiökokouksen yksimielisellä päätöksellä aurinkosähköpaneeliston, ja yhtiöstä tuli hetkessä pieni julkkis.

Paneeliston pinta-ala on 48 neliötä. Järjestelmän nimellisteho on 8,3 kilowattia. Aurinkoenergiakartoitukseen sisältynyt tarjouspyyntöpohja teki hankinnasta helpon. Hankkeen aikana ilmeni, että lukuisat taloyhtiöt ovat kiinnostuneita aurinkoenergiaratkaisuista, mutta kokevat niihin liittyvän selvitystyön haasteellisena. Aurinkosähkökartoituksia tehtiin Ilmastokaduilla yhteensä 18 kohteeseen (11 kantakaupungissa ja 7 Tikkurilassa).

Säästökohteet selville energiakatselmuksessa

Ilmastokatuhankkeessa tehtiin Iso Roobertinkadulla seitsemään asuinkerrostaloon Motivan laatiman mallin mukainen asuinkerrostalojen energiakatselmus. Energiakatselmusraportissa taloyhtiöt saivat vähintään kolme suositusta energiakulutuksen pienentämiseksi.

”Kaikki kiinteistöt saivat suosituksen parantaa energiatehokkuuttaan rajoittamalla veden virtaamia. Suosituksen mukaan suihkun virtaamaksi riittää 12 litraa minuutissa ja käsienpesuhanan virtaamaksi riittää kuusi litraa minuutissa. Veden virtaamaa suositeltiin vähennettävän joko vakiopaineventtiilillä tai hanakohtaisella vettä säästävällä suuttimella”, Linkola tiivistää.

Patteriverkoston toimivuuden selvittämiseksi mitattiin meno- ja paluuveden lämpötiloja sekä virtaamia. Mittarit asennettiin viikon ajaksi sekä lämmönjakohuoneeseen, lämmitettyihin yleisiin tiloihin että osaan asuinhuoneistoja.

”Tyypillisin suositus oli lämmitysverkoston tasapainotus ja perussäätöjen tarkastaminen. Muutamalle kiinteistölle suositeltiin patteriventtiilien uusimista ja vaihtamista termostaattisiin.”

Kaikki energiakatselmuksessa mukana olleet talot on liitetty kaukolämpöön. Kolmessa kohteessa pieneni lämmitystarvelukuun suhteutetun kaukolämmön kulutus. Lisäksi kahdessa rakennuksessa väheni sähkön kulutus.

Älykkäitä vempaimia

Osa Ilmastokadun asukkaista testasi Lilli Linkolan opastamana erilaisia energiaa ja sähköä säästäviä laitteita. Jotkut testasivat sähkönkulututusta reaaliaikaisesti seuraavia mittareita, jotkut kokeilivat lämpötilan optimointia huoneistoissa, joiden pattereissa ei ollut termostaatteja, vaan niitä on säädetty manuaalisesti.

Kokeilussa pattereihin asennettiin termostaatit, jotka ovat lähettimen kautta yhteydessä pilvipalveluun. Sen avulla asukkaat asensivat huonekohtaisesti tavoitelämpötilan. Laskelmien mukaan lämpöenergian käyttö vähentyi asunnossa 5–20 prosenttia testiperiodin aikana (tammi–helmikuu).

Älykkäällä suihkuhanalla onnistuttiin vähentämään merkittävästi veden kulutusta. Kun hanan sammuttaa alle kahdessa minuutissa, välkähtää vihreä valo, ja jos viihtyy suihkussa yli neljä minuuttia, vedentulo lakkaa. Veden säästöön vaikutti myös veden virtaaman pienentäminen 0,18 litrasta 0,15 litraan sekunnissa.

Ilmastokadulla testattiin myös esimerkiksi kotiautomaatiovempain, joka yhdistää eri valmistajien langattomat laitteet kokonaisuudeksi. Kaikkia laitteita voi ohjata puhelinsovelluksella mistä ja milloin tahansa.

Langattomien vempainten ja muiden energiansäästöä tukevien laitteiden lista on pitkä. Niistä löytyy lisätietoja ilmastokatu.fi-sivustolta.

Pääkuva: Lilli Linkola (MSc.) on opiskellut rakennus- ja ympäristötekniikka Aalto-yliopistossa ja kestävän kehityksen tieteitä Hollannissa Delftin ja Leiden yliopistoissa.

Teksit ja kuva Marjukka Vainio

Lue lisää

Katso kaikki