Kauppakeskus Sello on Euroopan älykkäin kiinteistö

Espoossa sijaitseva kauppakeskus Sello on saanut erinomaisen tuloksen vertailussa, jossa mitattiin rakennusten teknologisia valmiuksia älykkääseen energian ohjaukseen ja käyttöön.

Talotekniikka-lehti

Sello oli yksi arvioiduista kohteista osana Aalto-yliopiston toteuttamaa tutkimusta, jossa selvitettiin EU-lähtöisen Smart Readiness Indicator (SRI) -menettelyn soveltuvuutta suomalaisissa rakennuksissa.

SRI on älyvalmiusindikaattori, jonka avulla arvioidaan rakennusten automaatio- ja informaatiojärjestelmien valmiutta vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa rakennuksen energiankäyttöön, alueellisiin energiajärjestelmiin ja käyttäjätyytyväisyyteen.

Aalto-yliopiston työryhmä arvioi toistakymmentä rakennusta vuosien 2018 ja 2020 välisenä aikana. Sello sai EU-komission hyväksymässä testaustavassa parhaan tuloksen, 92/100 pistettä. Toiseksi vertaisarvioidun rakennuksen tulos jäi 60/100 pisteeseen.

Tutkimukseen valitut rakennukset edustivat pääosin 2000-luvun kaupallisia rakennuksia, kuten toimistoja ja kouluja, mutta vertailussa oli myös hotelli- ja asuinkiinteistöjä.

Kiinteistöillä on suuri merkitys maailman energiankulutukselle. Euroopan unionissa rakennusten osuus kulutuksesta on noin 40 prosenttia. Eniten energiaa kuluttavat valaistus, lämmitys, lämmin vesi ja jäähdytys.

Vaatimukset kestävän kehityksen toimintamalleista kasvavat jatkuvasti, kun energiankulutusta pyritään vähentämään ja kasvihuonekaasupäästöjä pienentämään. Rakennusten älykäs tekniikka on kustannustehokas tapa luoda terveellisempiä ja käyttäjille mukavampia rakennuksia, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja helpottavat uusiutuvien energialähteiden integrointia tulevaisuuden energiajärjestelmiin.

SRI on kehitetty palvelemaan tulevaisuuden vaatimuksia

Kiinteistö- ja rakennusalalla on tarve varmistaa, että kiinteistöt palvelevat myös tulevaisuuden vaatimuksia. SRI vastaa tähän tarpeeseen. Syksyllä 2020 SRI-arviointimenetelmän kolmivuotinen kehitysprojekti tuli päätökseensä, ja tällä hetkellä indikaattori on vapaasti käytettävissä ja sovellettavissa.

− Toistaiseksi päätösvalta indikaattorin kansallisesta käyttöönotosta on jätetty jäsenmaiden päätettäväksi, ja Suomessa käyttöönottoon liittyvä selvitystyö on juuri käynnistymässä, kertoo väitöskirjatutkija Eerika Janhunen Aalto-yliopiston kiinteistötalouden tutkimusryhmästä.

SRI-viitekehyksessä tarkastellaan rakennuksen kymmentä teknistä järjestelmää: lämmitystä, lämmintä käyttövettä, jäähdytystä, ilmanvaihtoa, valaistusta, rakennuksen dynaamista vaippaa, tehontarpeen tasausta, uusituvan energian tuottoa, sähköajoneuvojen latausta, seurantaa ja säätöä.

Jokaiseen kategoriaan on nimetty lista palveluita, joiden älyvalmiutta indikaattorin kautta arvioidaan. Korkeimpia älyvalmiustasoja (SRI-pisteitä) ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa ilman rakennuksen kysyntäjoustovalmiutta sekä järjestelmään integroitua energiavarastoa.

− Sellon tapauksessa erityisesti edistynyt teknisten järjestelmien tarpeenmukainen säätö sekä varavoimajärjestelmä mahdollistivat jopa Eurooppa-tasolla merkittävän korkeat SRI-pisteet, Janhunen huomauttaa.

Sello on kytketty virtuaalivoimalaitospalveluun, minkä ansiosta kauppakeskuksen sähkönkulutus joustaa kantaverkon tarpeiden mukaan. Tästä on Sellon lisäksi hyötyä koko alueelle, sillä jouston avulla sähköverkko pystytään pitämään vakaana eikä sähköntuotannossa tarvitse turvautua uusiutumattomiin energianlähteisiin. Sello on mukana myös kaukolämmön kulutusjoustossa.

− Joustossa mukana olevat kiinteistöt ikään kuin auttavat pitämään valot ja lämmöt päällä koko alueella ja edistävät samalla kestävää kehitystä. Kiinteistön käyttäjä ei joustoa huomaa, koska muutokset esimerkiksi ilmanvaihdossa ovat niin pieniä ja vain hetkellisiä, sanoo myynti- ja operatiivinen johtaja Anssi Laaksonen Siemens Osakeyhtiöstä.

Lue lisää

Katso kaikki