Kauppakamarin toimialakatsaus: Helsingin seudun asunto- ja toimitilarakentaminen hidastuu vuonna 2023

Kuva: Shutterstock

Helsingin seudun tuotannon trendi pysyi ennakkoarvion mukaan kuluneella kolmannella vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa samalla tasolla kuin vuosi sitten. Kustannusten voimakas nousu hidasti merkittävästi tuotannon reaalisen arvon kehitystä erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupan alalla. Asunto- ja toimitilarakentamisen arvioidaan hidastuvan vuonna 2023, kerrotaan Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksessa.

Helsingin seudun kauppakamarin tiedotteen mukaan Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 16 prosenttia. Eniten kasvua oli majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kuljetus- ja varastointialalla. Kuluttajahinnat ja rakennuskustannukset nousivat vuoden takaiseen nähden 8 prosenttia, tukkuhinnat 21 prosenttia ja teollisuuden tuottajahinnat 27 prosenttia.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 28 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuonna 2017. Eniten kasvua on ollut teollisuudessa, rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla.

− Helsingin seudun tuotanto ehti saavuttaa vuoden 2019 lopun hyvän tason, mutta nyt näyttää trendi kääntyvän toiseen suuntaan niin tuotannon kuin työllisyyden kasvun suhteen. Yritysten kannattavuuden odotetaan heikkenevän kaikilla toimialoilla, mutta eniten kaupan alalla ja rakentamisessa, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen tiedotteessa.

Kasvu jatkui vuonna 2022 erityisen vahvana pandemian aikana jyrkästi laskeneilla majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin aloilla.

Asuntojen ja toimitilojen määrät laskussa vuonna 2023

Edellisvuoteen verrattuna rakennusalan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 10 prosenttia korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset nousivat vuoden takaisesta 8 prosenttia. Asuinrakennusten aloitusten ja rakennuslupien volyymit ovat kääntyneet selvään laskuun vuonna 2022. Valmistuneen kerrosalan määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2019 alkaen. Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kerrosala kääntyi laskuun jo vuoden 2021 jälkipuolella. Myös toimitilarakentamisessa voidaan rakennushankkeiden aloitusten ja rakennuslupien perusteella ennakoida, että volyymi tulee laskemaan vuonna 2023.

− Rakennuskustannukset ovat kasvaneet rajusti viimeisen vuoden aikana, ja samaan aikaan korkotaso sekä asumisen energia- ja hoitokustannukset ovat nousseet, mikä näkyy monien kuluttajien ja sijoittajien varovaisuutena markkinassa. Vaikka vuosi 2023 tulee olemaan haastava, uskomme markkinan kääntyvän positiiviseen suuntaan, mikäli korko- ja inflaatiotaso tasaantuvat ja työllisyys säilyy hyvänä. Riittävän asuntotuotannon varmistamisella helpotetaan työvoimapulasta kärsivien alojen työllisyyttä ja turvataan työllisyysaste rakennusalalla, kertoo Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti tiedotteessa.

Helsingin seudulla valmistuneiden asuinrakennusten volyymi oli 1,5 miljoonaa kerrosneliömetriä eli lähes 18 000 uutta asuntoa. Toimitiloja valmistui 1,2 miljoonaa kerrosneliötä samalla ajanjaksolla. Asuntojen keksikoot ovat pienentyneet 2010-luvun alun 80 neliöstä viime vuosien alle 60 neliöön. Toimitilarakentamisesta 40 prosenttia oli logistiikkaan ja liikenteeseen liittyviä rakennuksia.

Lue lisää

Katso kaikki