Kasvuyrityskampus Marian vanhalle sairaala-alueelle

Marian vanhalle sairaala-alueelle suunnitellaan yli 50 000 neliön kasvuyrityskampusta, joka olisi yksi Euroopan suurimmista.

Marian vanhalle sairaala-alueelle suunnitellaan yli 50 000 neliön kasvuyrityskampusta, joka olisi yksi Euroopan suurimmista.

YIT:n ja Kevan vetämää konsortiota ehdotetaan nykyisen startup-keskittymän laajennuksen kehittäjäksi Marian vanhalle sairaala-alueelle. Suunnitelman mukaan laajennustyöt käynnistyisivät vuonna 2020 ja ensimmäinen osa otettaisiin käyttöön vuonna 2021. Yhteensä konsortioon kuuluu 23 yritystä, ja alueen tavoitteena on laajentua Euroopan suurimpien kasvuyrityskampusten joukkoon.

”Teemme kaikkemme sen eteen, että Helsinki olisi maailman parhaita paikkoja startup- ja kasvuyritystoiminnalle ja samalla houkutteleva osaamiskeskittymä yrityksille ja osaajille. Marian laajeneva ja vahvistuva kasvuyrityskampus on tässä työssä olennainen edistysaskel”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

”Helsingin tavoite on olla luomassa elävää kantakaupunkia, jossa asutaan, työskennellään, viihdytään ja kehitetään uutta – ja jossa tapahtuu myös odottamattomia kohtaamisia. Kasvuyrityskampus Marian kehittäminen palvelee näitä elävän keskustan tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla”, apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoo.

”Hanke toteuttaa erinomaisesti visiotamme enemmän elämää kestävissä kaupungeissa. Konseptimme on jatkumo urbaanissa rakenteessa ja ottaa aivan uudenlaisella joustavuudella huomioon startup-yritysten nopeasti muuttuvat tila- ja palvelutarpeet”, sanoo kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen YIT:ltä.

Yhteisöllisyyttä startup-ekosysteemiin

Kevalle hanke on merkittävämpi kuin pelkkä kiinteistösijoitus. Pitkäjänteisenä sijoittajana Keva haluaa olla parantamassa startup- ja kasvuyritysten toimintamahdollisuuksia.

”Kansainväliset venture capital -kumppanimme näkevät Suomen mielenkiintoisena kohdealueena”, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen sanoo.

Uusi kasvuyrityskampus on lisävahvistus ja vetovoimatekijä Helsingin startup-ekosysteemille ja koko Suomelle. Kyseessä on uudenlainen tapa mahdollistaa yritysten välistä yhteistyötä ja kasvua sekä parantaa Helsingin startup-ekosysteemin yhteisöllisyyttä.

“On hienoa olla mukana hankkeessa, joka jatkaa Helsingin startup-ekosysteemin systemaattista kehittämistä. Uskon, että Marialla tullaan kehittämään ratkaisuja aikamme merkittävimpiin haasteisiin”, Slushin toimitusjohtaja Andreas Saari toteaa.

Kuva: Arkkitehdin visio (muuttuu suunnittelun edetessä), Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Lue lisää

Katso kaikki