Kantasairaalan allianssihanke etenee

Skanska, Sweco, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sekä Team Integrated ovat allekirjoittaneet Kantasairaala-hankkeen kehitysvaiheen sopimuksen Hämeenlinnassa.

Skanska, Sweco, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sekä Team Integrated ovat allekirjoittaneet Kantasairaala-hankkeen kehitysvaiheen sopimuksen Hämeenlinnassa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus on valinnut  Skanskan ja Swecon muodostaman Hämeen Sydän -ryhmittymän kumppanikseen allianssimallilla toteutettavaan hankkeeseen, jossa Hämeenlinnaan suunnitellaan ja rakennetaan uusi keskussairaala. Hämeen Sydän -allianssiin kuuluu Swecon ja Skanskan lisäksi Team Integrated, jonka muodostavat arkkitehtitoimistot AW2-Arkkitehdit Oy ja Harris-Kjisik Oy sekä rotterdamilainen de Jong Gortemaker Algra.

Swecolla ja Skanskalla on yhdessä jo aiempaa kokemusta Kainuun Uusi Sairaala -hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta allianssissa.

”Olemme iloisia kumppanista, jonka kanssa tavoittelemme uuden keskussairaalan parempaa toiminnallisuutta, tuottavuutta ja kustannusten hallintaa”, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen.

Neuvottelumenettelyvaiheessa mukana oli kolme ryhmittymää.

”Huolellisessa tarjousten vertailussa ja laajasti henkilöstöämme osallistaneessa prosessissa voittajaksi selvisi Hämeen Sydän. Olemme iloisia kumppanista, jonka kanssa tavoittelemme uuden keskussairaalan parempaa toiminnallisuutta, tuottavuutta ja kustannusten hallintaa”,  Juvonen sanoo.

Kehitysvaihe käyntiin

Kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoittamisesta alkaa allianssin kehitysvaihe. Sen keskeinen tehtävä on laatia yksityiskohtainen toteutussuunnitelma urakan suunnittelusta, rakentamisesta, luovutuksesta sekä kustannuksista.

”Allianssimalli on osoittanut toimivuutensa vaativissa rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa”, toteaa Kantasairaala-hankkeen projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen.

”Kehitysvaiheessa suunnittelemme siis yhdessä, miten parhaiten päästään asetettuihin tavoitteisiin. Kehitysvaiheen aikana huomioimme myös asiakasnäkökulman, eli otamme työryhmiin mukaan asiakkaiden ja potilasjärjestöjen edustajia sekä lapsia”, Rikkilä-Kettunen jatkaa.

Hämeenlinnassa Ahveniston alueella sijaitseva nykyinen keskussairaalakokonaisuus on suurimmaksi osaksi rakennettu 1970-luvun lopussa ja on tullut käyttöikänsä päähän. Allianssihankkeen tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa nykyajan tarpeisiin vastaava keskussairaala. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti, että uudisrakennus tullaan sijoittamaan Ahvenistontien varteen sairaalan nykyiselle tontille.

Rakentamaan päästään 2020

Kantasairaalan hankkeen kehitysvaiheen on tarkoitus kestää vuoden 2019 loppupuolelle, jolloin toteutusvaiheesta tehdään erillinen päätös. Uuden keskussairaalan rakentaminen alkaisi arviolta vuonna 2020. Hankkeen valmistumis- ja käyttöönottoaikataulut täsmentyvät kehitysvaiheen aikana. Rakennuksen kokonaislaajuus on 87 000 brm2.

Hankkeen suunnittelussa hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti tietomallipohjaista suunnittelua sekä caveksi kutsuttua tilaa, jossa henkilöt voivat tarkastella sairaalan malliin perustuvia virtuaalitiloja 3D-lasien avulla.

 

Lue lisää

Katso kaikki