Ilmanvaihto- ja sisäilmaekspertit kokoontuvat Espoossa

Kesäkuun alussa Otaniemessä järjestettävässä kansainvälisessä konferenssissa esitetään yli 200 tutkimuksen tuloksia ympäri maailmaa sisäilmatekniikan alueelta.

Kesäkuun alussa Otaniemessä järjestettävässä kansainvälisessä RoomVentilation-konferenssissa esitetään yli 200 tutkimuksen tuloksia ympäri maailmaa sisäilmatekniikan alueelta.

Konferenssi järjestetään 2.-5. kesäkuuta Aalto-yliopistossa professori Risto Kososen (kuvassa) johdolla. Konferenssissa esiteltävien tutkimusten yhteisenä tavoitteena on: parempaa, terveellisempää ja yksilöllisempää sisäilmaa kaikkialle rakennuksiin.

Joustava ilmavaihtotekniikka terveyden ja viihtyvyyden edistäjänä on monen konferenssiesityksen johtava teema. Myös professori Jarmo Suominen painottaa tätä avajaisesitelmässään. Tavoitteena ei saa olla pelkän minimitason täyttäminen, vaan sisäilmaston on edistettävä terveyttä ja viihtyvyyttä. Sillä saadaan lisäarvoa kiinteistöille, mitä painottaa myös tanskalaisen professori Pawel Wargocki avausesityksessään.

Toinen keskeinen teema konferenssissa on käyttäjien yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen sisäilmastossa ja ilmanvaihdossa. Tämä on tarpeen, koska ihmiset kokevat olosuhteet erilailla, eivätkä samat olosuhteet ole optimaalisia kaikille. Tekniikan tulee muuttua myös paremmin ymmärrettävään ja ohjattavaan suuntaan siten, että ihmiset voivat helposti muokata sisäympäristön olosuhteita oman mieltymyksiensä mukaisiksi.

Konferenssin teema ”Sisäilmasto, ilmanvaihto ja ilmanliike” on ollut pitkään keskeinen tutkimusalue Pohjoismaissa. Tutkimusaktiviteetti on kuitenkin hiljentynyt, myös Suomessa. Aiheen tutkimus on sen sijaan voimistunut Aasiassa, mikä näkyy myös konferenssin osanottajissa, joista lähes puolet on Kiinasta ja Japanista.

Sairaalaympäristö on myös vahvasti esillä konferenssissa, ja myös liikennevälineet (lentokoneet ja junat) sekä koulut ovat saaneet omat sessionsa. Infektioiden ilmavälitteisestä leviämisestä on paljon esityksiä liittyen lähinnä juuri sairaaloihin ja lentokoneisiin. Konferenssissa käsitellään myös painovoimaista ilmanvaihtoa. Erityisesti tuulen vaikutusta ilmanvaihtoon kaupunkiympäristössä on tutkittu.

RoomVentilation-konferenssin järjestävät Aalto-yliopisto ja Sisäilmayhdistys ry. Konferenssin taustajärjestö on Pohjoismainen LVI-yhdistysten liitto SCANVAC, joka edustaa noin 20 000 alan asiantuntijaa. Konferenssi on järjestetty säännöllisesti vuodesta 1987 eri puolilla maailmaa.

Lisätietoja: https://roomventilation2018.org/

Lue lisää

Katso kaikki