Kakolan kylpylä on lähes energiaomavarainen – Kylpylä saa lämmitysenergiansa alapuolisen jätevedenpuhdistamon hukkalämmöstä

Turun Kakolan kylpylä saa kaiken tarvitsemansa lämmitysenergian alapuolisen jätevedenpuhdistamon hukkalämmöstä. Kylpylän vesiallastekniikka on oma talotekninen kokonaisuutensa, jonka toteuttaja sekä ohjaa suunnittelua että vastaa materiaali- ja laitetoimituksista ja asennuksista.  

Uimalaitosten vedenkäsittelytekniikan perusasiat ovat säilyneet jokseenkin muuttumattomina ensimmäisistä kylpylöistä ja uimahalleista lähtien. Suomen ensimmäinen uimahalli, Yrjönkadun uimahalli, valmistui vuonna 1928. Olennaisin kysymys on mitoittaa vedenkierto sopivaksi suhteessa vesitilavuuteen ja kävijämäärään sekä huolehtia vedenkäsittelyn toimivuudesta. 

Käsittely koostuu karkeasuodatuksesta, saostusaineen syötöstä, painehiekkasuodatuksesta, UV-säteilijästä, desinfioinnista ja pH:n säädöstä. Lähes vastaava prosessi on käytössä vedenottamoissa, vain käyttötarkoitus on eri.Kakolan kylpylän suunnittelu käynnistyi neljä vuotta sitten, kun vanhan keskusvankilan kiinteistöihin asuntoja ja palveluja rakennuttava Kakola Yhtiöt Oy päätti investoida hankkeeseen. Vedenkäsittelytekniikan suunnittelu ja toteutus sisältyivät KVR-urakkaan, jota koskevan kilpailun Suomen Allaslaite, fuusioitumisen seurauksena nykyiseltä nimeltään Pool4You, voitti.

Koronapandemian seurauksena hanke seisahtui lähes kahdeksi vuodeksi. Sitä ennen ehdittiin kuitenkin louhia 7,5 metriä syvä kuilu ja tehdä suunnitelmat tekniikan sijoittamiseksi. 

– Suunnittelu lähti normaaliin tapaan suodatusjärjestelmän valinnasta ja mitoituksesta. Vedenkäsittelyjärjestelmät mitoitetaan altaiden kokojen ja käyttötarkoitusten mukaisesti. Toinen valintaperuste on se, minkä kokoiset suodattimet käytettävissä oleviin tiloihin saadaan mahtumaan. Tässä tapauksessa korkeustilaa oli sen verran, että painehiekkasuodattimet saatiin mahtumaan, kertoo hankkeen vesiteknisestä suunnittelusta vastaava Tuomas Ahlbom Suomen Kylpyläsuunnittelu Oy:stä.

Tauon jälkeen maaliin

Vedenottamoista tutut painehiekkasuodattimet vaativat enemmän tilaa kuin niitä hieman kalliimmat kalvosuodattimet. Viimeksi mainitut ovat Ahlbomin mukaan viime aikoina yleistyneet, koska nykytrendin mukaisesti myös tekniikkatilat mitoitetaan jokaista hukkaneliötä ja -kuutiota välttäen. 

– Tässä kohteessa alkuvaikutelma oli se, että kaikki tekniikka mahtuu louhitun kaivannon pohjatasolle ruhtinaallisen hyvin. Kyllä siellä täyttä lopulta silti tuli, Ahlbom toteaa.Hän kertoo tilankäyttösuunnittelun onnistuvan sekä tietomallitta, kuten tässä kohteessa, että tietomallin avulla. Viimeksi mainittu käytäntö liittyy edellä mainittuun trendiin, sillä tietomallin avulla tilankäyttö voidaan minimoida.Kylpylän talotekniikka, erityisesti vesi- ja iv-tekniikka, vaatii erittäin paljon tilaa. Laitteiden ja materiaalien logistiikka oli siksi hoidettava siinä vaiheessa, kun varsinaisia rakennustöitä ei ollut vielä viety liian pitkälle ja kuljetusreitit olivat siksi auki. Tämä johtui tässä kohteessa siitä, että tekniikka sijoitettiin alimmas, betonisen pohjalaatan alapuolelle. Kun kylpylätyömaa tauon jälkeen käynnistyi viime vuonna, ensimmäisiä vaiheita oli vesi- ja muun tilaa vievän talotekniikan asentaminen. 

– Vesitekniikan osuus on tässä hankkeessa jopa puolet koko talotekniikasta. Vesiteknisten laitteiden osuus vesitekniikasta taas on vähintään kaksi kolmasosaa, arvioi Kakola Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Olli Ojala. 

Hän toteaa halunneensa kilpailuttaa vesitekniikan niin, että yksi taho vastaa mahdollisimman suuresta kokonaisuudesta. Urakka oli siinä määrin mittava, että siihen riitti kiinnostusta myös ulkomailta. Vuosihuoltojen liittäminen kokonaisuuteen oli Ojalan mukaan yksi niistä seikoista, jotka painoivat valinnan kotimaisen toimijan suuntaan.Vuosihuoltojen lisäksi Pool4Youn toimittaman kokonaisuuden laajuutta kasvattaa se, että sen KVR-urakkaan sisältyy myös vedenkäsittelytekniikan automaatio ja sähkökeskus sekä allasvesien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä. 

– Ne ovat siis erillään itse rakennuksen vastaavista järjestelmistä. Rajapinta on siinä, että sekä rakennus että altaat lämpiävät käytön alettua jätevedenpuhdistamon hukkalämmöllä, kertoo asennuspäällikkö Ahto Kiskonen.

Tarkkaa mitoitusta ja asennusta

Kakolan kylpylän suurimmat altaat ovat 300 neliömetrin laajuinen pääallas ja sitä puolta pienempi merivesiallas. Merivesialtaan suolapitoisuutta voi säätää automaatiolla ohjattavan kemikaaliannostelun avulla. Olennaista on valita allas-, pumppu- ja putkimateriaalit niin, että ne kestävät suolaveden korroosiorasituksen. Kiskosen mukaan suolapitoisuus tulee olemaan ”pienempi kuin Kuolleessa meressä, mutta suurempi kuin Itämeressä suurin piirtein kyynelen väkevyyden tasolla”.

Veden suolapitoisuutta mitataan jatkuvatoimisesti vesinäytteiden avulla, ja suolaa annostellaan vedenkiertoon säätimen avustuksella. Kaikkien altaiden vedet kulkevat aktiivihiilisuodattimien läpi. Näin vedestä saadaan pois myös mikrobiologiset epäpuhtaudet. Aiemmin samaan tarkoitukseen käytettiin yleisimmin otsonointia. 

Aktiivihiilisuodatinkäsittelyn jälkeen uima-allasvedet käsitellään UV-säteilijöillä  niin myös Kakolan kylpylässä. UV-säteilykäsittely viimeistelee orgaanisten epäpuhtauksien poiston altaisiin johdettavasta vedestä. Vesi johdetaan altaaseen alapuolisen tasausaltaan kautta. Tasausallas tarvitaan, jotta varsinaisen altaan vedenpinnan taso säilyy muuttumattomana riippumatta kylpijöiden hetkellisestä määrästä.Olennainen osa allasveden kierrätysjärjestelmää on myös altaiden pituussuuntaan niiden reunoille asennetut ylivuotokourut. Niiden asennus on todellista millipeliä: korkeusasematoleranssi on alle kaksi millimetriä, jotta ylivuotovirtaamat eri kohdissa kourua ovat riittävän tasasuuret.  

Tarkkuutta vaatii myös altaiden pohjasuutinten mitoitus; ne on sijoitettu Kakolan kylpylän isossa altaassa 2,5 metrin välein. Porehierontasuuttimia puolestaan on kolmessa tasossa pääaltaan seinässä. Näin on otettu huomioon optimikorkeus erikokoisille kylpijöille. Myös näitä toimintoja ohjaa allasurakkaan sisältyvä automaatio.Pääaltaan ja merivesialtaan lisäksi Kakolan kylpylään on rakennettu kahdeksalle henkilölle mitoitettu kuumavesiallas ja kahdelle hengelle mitoitettu kylmävesiallas. Veden jäähdytys vaatii luonnollisesti energiaa, tässä tapauksessa vedenpuhdistamon hukkalämpöä.

Materiaalivalinnat huolella

Kaikki vedenkäsittelyn metalliosat ovat haponkestävää terästä. Näin niille määritelty noin 30 vuoden kestoikä on saavutettavissa. Painehiekkasuodattimet ovat lasikuitulaminaattia, ja valtaosa vedenkäsittelyjärjestelmän putkistoista ovat PVC:tä. PVC-U kestää 60 asteen lämpötilan, mikä luonnollisesti riittää, sillä kuuma-altaissa vallitseva korkein lämpötila on 38 astetta. Kylpylä avaa ovensa vuoden 2023 alkuun mennessä. Marraskuussa altaat täytetään ja tarkistetaan, että kaikki tekniikka toimii. Sen jälkeen alkaa urakoitsijan näkökulmasta ylläpitojakso, jonka aikana vaihdetaan puolesta vuodesta kolmeen vuoden välein muun muassa osa kemikaaliannostelulaitteiden antureista. Kemikaaliannosteluletkut kestävät pidempään, arviolta kolmesta viiteen vuotta. Antureiden kalibrointi puolestaan on tehtävä noin joka toinen viikko. 

– 
Oleellista on, että komponentit kestävät kloorivettä. PVC ja haponkestävä teräs kestävät, Kiskonen kertoo.


Juttu on julkaistu alun perin Talotekniikka-lehdessä 8/2022.

Lue lisää

Katso kaikki