Kajaanin varuskuntaravintolassa perusparannushanke – Katolle asennetaan aurinkovoimala ja energiatehokkuus paranee

Kainuun prikaatin varuskuntaravintola Hoikanhovi. Kuva: Puolustusvoimat

Kainuun prikaatin varuskuntaravintolan mittava perusparannus Kajaanin Hoikankankaalla etenee suunnitellussa aikataulussa. Rakennustyöt käynnistyivät viime keväänä, ja tilat ovat valmiina arviolta maaliskuussa 2023. Perusparannushankkeen rakennuttajana toimii Puolustuskiinteistöt, kertoo Senaatti-kiinteistöt tiedotteessaan.

Perusparannuksen myötä rakennuksen energiatehokkuus paranee huomattavasti rakenteiden ja talotekniikan osalta. Lisäksi varuskuntaravintolan katolle asennetaan suurehko aurinkosähkövoimala, jonka tuottama sähkö voidaan hyödyntää täysimääräisesti ravintolan prosessilaitteissa. Uusilla aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa vuodessa sähköä arviolta 40 MWh.

Ravintolaan rakennetaan uusi lastausalue ja nykyaikaiset säilytystilat sekä astiahuolto modernisoidaan. Myös asiakaspaikkoja saadaan lisää.

– Rakennustyöt on jaettu useaan vaiheeseen, jotta varuskuntaravintolan toiminta voi jatkua perusparannuksen ajan. Hankkeen vaativuutta lisää hankkeen ajan jatkuva ruoanvalmistus ja vaiheistuksen järjestelyt sekä erityisesti puhtaudenhallinta, kertoo tilaajaorganisaation hankevastaavana toimiva rakennuttajapäällikkö Pasi Petäjäjärvi tiedotteessa.

Hoikankankaan kasarmialueen keskusaukio muodostuu arkkitehti Osmo Lapon suunnittelemista kolmesta rakennuksesta, jotka valmistuivat kasarmialueen rakentamisen alkuvaiheessa. Rakennukset edustavat 1960-luvun punatiiliverhottua betoniarkkitehtuuria. Nyt perusparannettava varuskuntaravintola valmistui vuonna 1962. Urheilutalo ja sotilaskoti rakennettiin muutamia vuosia myöhemmin.

Kokonaisuus kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon (RKY). Museovirasto on ollut vahvasti mukana perusparannushankkeen eri vaiheissa.

Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimii RPK Rakennus Kemppainen Oy. Hanke työllistää rakennusvaiheessa keskimäärin 20 henkilöä. Hankkeen kokonaiskustannukset väistötiloineen ovat arviolta noin 11,3 miljoonaa euroa.

Hoikankankaan kasarmialueen kasarmirakennusten seuraavaa perusparannusta suunnitellaan tämän vuosikymmenen loppupuolelle. 1960-luvulla rakennettuja kasarmeja on perusparannettu viimeksi 2000-luvun vaihteessa.

Lue lisää

Katso kaikki