Kuva: Kesko Oyj
Kalasatamaan sijoittuva Kesko-konsernin K-Kampus keskittää konsernin hallinnon ja tukitoimet yhteen paikkaan.

K-Kampuksesta tuli älytalo

K-ryhmän pääkaupunkiseudun työntekijöistä yli 1800 muuttaa kesän aikana K-Kampukseen. K-Kampuksen 29 teknistä järjestelmää ohjaa tekoälyn avittama analytiikka ja siitä dataa saava automaatio.

Teksti: Vesa Tompuri

Sadan vuoden ikäisen Keskon konttoritoiminnot on levittäytynyt historiansa aikana lukuisiin toimipisteisiin, joita pelkästään pääkaupunkiseudulla on vielä kevään ajan kahdeksan kappaletta. Rautakauppa-, päivittäistavara- ja autokauppaliiketoimintojen johto ja hallinto muuttavat kesään mennessä uusiin hulppeisiin tiloihin Kalasatamaan.

Niiden suunnitteluun on osallistettu talon omia työntekijöitä niin, että kehityskelpoisiksi arvioidut ideat on käyty läpi kustannuksia myöten ja vasta sitten tehty päätös, viedäänkö ideat varsinaisia suunnitteluun asti.

”Tämä on ollut mahdollista toteutusmuodoksi valitun projektinjohtopalvelumallin ansiosta. Näin on saatu käydyksi läpi kunkin ratkaisun taloudellisuus ja elinkaari”, kertoo projektinjohtaja Leif Backman K-Ryhmästä.

Talossa ei ole perinteisiä omia työhuoneita lainkaan, kylläkin yli 960 sähköistä työpistettä ja noin sata neuvotteluhuonetta sekä työtehtävien laadun mukaan varusteltuja yhteisiä tiloja. Niin sanottujen kotikatujen varrelle sijoitettuihin säilytystiloihin kukin voi varastoida omia henkilökohtaisia fyysisiä toimistomateriaalejaan.

Ajattelun taustalla on digitalisaatio ja sen tarjoama entistä tarkempi mahdollisuus seurata tilojen käyttöastetta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Samalla rakennuttajan tavoitteena on ollut suunnitella tilat mahdollisimman toimiviksi ja viihtyisiksi työntekijöiden näkökulmasta.

”Käyttöön tuleva kehittynyt analytiikka kerää tietoa energiankulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä, kiinteistön käyttöasteesta ja paljosta muusta. Tämä Big Data välittyy sitten automaatiojärjestelmään, joka puolestaan ohjaa ja säätää rakennuksen lähes kolmeakymmentä teknistä järjestelmää”, Backman kertoo.

Hän ei tässä vaiheessa halua täsmentää järjestelmien ominaisuuksia yksityiskohtaisesti, mutta toteaa merkittäväksi uutuudeksi sen, että kaikki reaaliaikainen ja vähitellen kertyvä talotekninen informaatio on pilvipalvelun suojaamaa.

Hiiligrilli keskellä toimistoa

Toimistorakentamisessa on jokseenkin ainutlaatuista, että työmaa – tai kukaan muukaan – tilaa tarvikkeet hiiligrillin asentamista varten. K-Kampuksessa hiiligrilli kuitenkin on perusteltu hankinta, sillä samaan rakennukseen muuttaa K-Ruoan tuotekehitysyksikkö koekeittiöineen.

Hiiligrillin käyttöönottoon tarvittiin luonnollisesti rakennusvalvonnan lupa, jota nyt kysyttiin ensi kertaa muun kuin varsinaisen ravintolatoiminnan yhteydessä. Foodster-hiiligrilli palvelee sekä koulutuskäytössä että ravintolana erilaisissa, väkimäärältään jopa 600 ihmisen tapahtumissa, joita K-ryhmän eri yksiköt tulevat Backmanin mukaan järjestämään runsaasti.

Luonnollisesti myös laboratorion ilmanvaihto poikkeaa kokonaisalaltaan noin 35 500 bruttoneliömetrin rakennuksen perusilmanvaihdosta.

Muilta osin rakennuksen perustalotekniikka vertautuu suhteelliselta laajuudeltaan tavanomaisen toimistorakennuksen talotekniikkaan. Sen sijaan erilaisten järjestelmien – pysäköintijärjestelmästä automaattiohjattuun valaistukseen – epätavallinen runsaus nostaa talotekniikan osuuden runsaan sadan miljoonan euron kokonaiskustannuksista hieman tyypillistä toimistotaloa suuremmaksi.

Maaliskuun lopulla sovitussa aikataulussa valmistuneen K-Kampuksen varsinainen rakentaminen kesti 25 kuukautta. Muutama kuukausi heti alussa meni erityisen hankalien pohjaolosuhteiden ”selättämiseen”; rungon pystytys ja vähitellen myös talotekniikkatyöt pääsivät käyntiin tammikuussa 2018.

”Aikataulu on kyllä pakko myöntää erittäin tiukaksi. Tilojen mukauttaminen asiakkaalle juuri sopivaksi vaati etenkin alussa huomattavasti aikaa, mutta tällainen asiakaslähtöinen toiminta juuri on palvelumallimme mukaista – ja kohteessa erilaista”, kertoo projektipäällikkö Sami Rämänen Haahtela-yhtiöistä.

Omasta talosta tarvikkeet

Vaikka K-Kampuksessa riittää teknisiä erikoisuuksia, työmaan sujuvan etenemisen ja pian käyttöön tulevan rakennuksen perusta on siinä valtavassa määrässä rakentamisen ja talotekniikan perustuotteita, jotka tarvittiin työmaalle sovitun laatuisina ja ajoissa. Tässä tapauksessa toimitusvarmuutta selkeästi lisäsi, että perinteisen K-ryhmän lisäksi rakennukseen muuttaa myös Keskon kolme vuotta sitten ostaman Onnisen koko pääkonttorin toimistohenkilöstö.

Toimitusvarmuuden lisäksi työmaalla on koko ajan tarvittu hyvää logistiikan hallintaa, koska yhtaikaisia ja toisistaan riippuvaisia työvaiheita on paljon ja koska varastointitilaa työmaalla Kalasataman keskellä ei juurikaan ole ollut.

”Meidän osuudessamme olennaista on ollut koko ajan mahdollistaa asentajiemme keskittyminen oman työnsä tekemiseen niin, ettei heidän tarvitse odotella eikä myöskään varastoida ylimääräisiä materiaaleja. Yhteistyömme Onnisen kanssa on kehittynyt vuosien aikana prosessimaiseksi, ja vähitellen prosessit ovat hioutuneet erittäin sujuviksi”, kertoo toimitusjohtaja Kai Simola kohteen LVI-urakat toteuttaneesta Star Expert Oy:stä.

Onninen on toimittanut K-Kampuksen työmaalle muun muassa putket, viemärit ja venttiilit kuin myös ilmanvaihtokoneita – eli pääosan LVI-tekniikasta.

”Näin isossa ja näin tiukasti aikataulutetussa kohteessa tavarantoimitusten hallintaan voi päästä vain suunnittelemalla logistiikan huolella etukäteen. Kun tämä tapahtuu urakoitsijan ja tilaajan yhteisessä kumppanuuden hengessä, asiat sujuvat ja aikataulu pitää”, toteaa Onninen Oy:n Talotekniikka -yksikön myyntijohtaja Tapio Örmä.

 


 

K-Kampus

Rakennuttaja: Varma

Päätoteuttaja: Haahtela-rakennuttaminen Oy

LVI-urakoitsija: Star Expert Oy

Talotekninen suunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy

Työmaan aikataulu: tammikuu 2017 – huhtikuu 2019

Bruttoala: noin 35 500 k-m2

Noin 1800-K-ryhmäläisen työpaikka

 

Jätä kommentti

*

*