Jätkäsaareen 47 vuokra-asuntoa 

A-Kruunun kohde valmistuu marraskuussa 2022.

Länsisatamankadun ja Atlantinkadun risteykseen käynnistyvä A-Kruunu vuokratalohanke on juuri sellainen, jota Helsingissä tarvitaan: kohtuuhintaisia, laadukkaita  asuntoja tiiviissä kaupunkimiljöössä lähellä palveluja. Urakkasopimus on allekirjoitettu Jalon Rakentajat Oy:n kanssa. 

A-Kruunun hanke on osa YIT Suomi Oy:n johdolla suunniteltua niin kutsuttua Palvelukorttelia.  Korttelikonseptin kantavana ideana on su­ju­va ar­ki ja asu­mi­nen, yh­tei­söl­li­syys, ih­mis­ten vä­li­set koh­taa­mi­set ja mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut ja ak­ti­vi­tee­tit eri-ikäi­sil­le.

YIT:n kokoama konsortio valikoitui korttelin toteuttajaksi ehdotuksellaan ”Jätkän Messi” vuonna 2017 järjestetyssä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyssä.

Kortteliin on suunniteltu vuokra-, asumisoikeus- ja osakeasuntojen lisäksi toteutettavaksi hotelli, päiväkoti, päivittäistavarakauppa ja ravintoloita. Korttelissa on myös kaksi suojaisaa sisäpihaa sekä torimainen tapahtuma-aukio, jolle liiketilat ja kylätalo avautuvat.

– On erittäin tärkeää, että ARA-asuntoja voidaan toteuttaa Jätkäsaaren kaltaisille kysytyille alueille. Se on ollut suomalaisen asuntopolitiikan linja jo vuosikymmeniä ja sen turvin on pystytty  muun muassa ehkäisemään segregaatiota kansainvälisestikin katsoen tehokkaasti, toteaa toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

ARA-asuntojen vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan kohtuuhintaisiksi. A-Kruunun hanke Jätkäsaareen rahoitetaan ARAn hyväksymällä 40-vuotisella korkotukilainoituksella.

– A-Kruunu on valtio-omisteinen yhtiö, jonka ydintehtävänä on rakennuttaa asuntoja omaan omistukseen eli olemme sitoutuneet tarjoamaan vuokra-asuntoja pitkäjänteisesti. Myös rakennuttaminen tähtää pitkäjänteiseen omistajuuteen. Panostamme kestävän kehityksen mukaisiin tekijöihin, jotka edistävät asuntojen ennakoivaa ylläpitoa ja luovat pohjaa taloudellisuudelle.

Länsisatamankadulle rakennutettava kohde on 8-kerroksinen talo, johon tulee monipuolinen asuntojakauma yksiöistä perheasuntoihin. Taloon tulee myös muutamia yhteisöasuntoja, ns. ryhmävuokrausasuntoja. Hankkeen pääsuunnittelijana on toiminut Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy.

– Monipuolinen asuntojakauma on myös tärkeä osa kestävän kehityksen mukaista asuntotuotantoa. Olemme tutkimushankkeidemme myötä tuoneet asuntosuunnitteluun myös elementtejä, joita tarvitaan erityisesti kaupunkimaisessa asumisessa kuten asuntojen muunneltavuutta asukkaan tarpeen mukaan.

A-Kruunun kohde valmistuu marraskuussa 2022.

Lue lisää

Katso kaikki