Järvenpään Yhteiskoulun eli JYK:n rakentaminen alkoi

Järvenpään Yhteiskoulun eli JYK:n rakentaminen on käynnistynyt ensimmäisen vaiheen rakentamisen myötä.

Järvenpään Yhteiskoulun eli JYK:n rakentaminen on käynnistynyt ensimmäisen vaiheen rakentamisen myötä.

Tuleva Järvenpään Yhteiskoulu toimii kolmessa koulurakennuksessa: nyt rakenteille lähteneessä uudisrakennuksessa sekä moduulikoulussa ja Juholan rakennuksessa. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Mestaritoiminta Oy.

– Uudisrakennukseen tulee muun muassa käsityö- ja kotitaloustilat, ruokala, jakelukeittiön, yläkoulun aineluokkia sekä yksi alakoulun oppimisalue sekä kuntouttavan ryhmän tilat. Myös moduuliin ja Juholaan tullaan tekemään jonkin verran toiminnallisia muutoksia, kertoo projektipäällikkö Teemu Jaakkola.

Ensimmäisen vaiheen tilojen käyttöönotto on kevättalvella 2023. Toisen vaiheen rakentaminen aloitetaan alkukesällä 2024 ja tilat valmistuvat vuoden 2026 alussa. Tuolloin koulussa on oppilaspaikat 1100 lapselle.

Toisessa vaiheessa laajennetaan uudisrakennusta sekä perusparannetaan 1950-luvulla valmistunut Kansakoulunkatu 1:n rakennus. Uudisrakennukseen toteutetaan tilat erityisen tuen ryhmille ja toi-ryhmille sekä muita opetustiloja.

Perusparannettavaan rakennukseen tulee alakoulun oppimisalueita ja aineluokkia. Nykyinen liikuntasali jatkaa liikuntasalikäytössä.

– Toisen vaiheen valmistuttua Juholan rakennuksen opetustoiminta siirtyy muihin Järvenpään Yhteiskoulun tiloihin ja Juholan rakennuksen koulukäytöstä luovutaan, kertoo Jaakkola.

Polkupyöräpaikkoja ja turvallinen välituntialue

Toisen vaiheen perusparannettavan rakennuksen pihalle tulee myös toiminnallista piha-aluetta. Eri puolille piha-alueita tulee myös polkupyöräpaikkoja. Keskusurheilukentän perusparannuksen yhteydessä toteutetaan lähivuosina urheilukentän puolelle myös koulun välituntikäytössä olevia toimintoja eli koulun turvallinen välituntipiha-alue kasvaa sen jälkeen.

– Saattoliikennereittejä on Kansakoulunkadun puolella kaksi sekä yksi moduulikoulun edustalla. Urheilukatu tulee tämänhetkisen tiedon mukaan olemaan jatkossakin suljettu läpiajolta, kertoo Jaakkola.

Loput koulun parkkipaikoista sijoittuvat Urheilukentän eteläpäässä tälläkin hetkellä olevalle parkkipaikalle, jota on tarkoitus laajentaa urheilukentän perusparantamisen yhteydessä.

JYK:n pää-ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Arkkitehdit von Boehm–RenellOy on toiminnassaan keskittynyt koulu-ja oppilaitossuunnitteluun sekä oppimisympäristöjen yleiseen kehitystyöhön. Suunnittelussa on ollut alusta alkaen mukana myös erillinen akustiikkasuunnittelija AkukonOy äänierityksen varmistamiseksi.

– Kaikki opetustilat tulevat olemaan joko kiintein tai avattavin seinin rajattuna viereisistä tiloista. Tilat on suunniteltu myös monikäyttöisiksi eli niitä voidaan käyttää kouluajan ulkopuolella myös muuhun toimintaan, kertoo Jaakkola.

– Hankkeessa on ollut alusta lähtien käytössä myös Tervetalo-kriteerit. Myös ulkopuolinen kosteudenhallintakoordinaattori on ollut mukana suunnittelu alusta lähtien. Koordinaattori osallistuu hankkeeseen myös työmaavaiheen toimintaan. Valmiin rakennuksen sisäilmastoluokka tulee opetustilojen osalta olemaan S2 eli hyvä sisäilmasto ja rakennustöiden puhtausluokka P1 sisävalmistustöistä alkaen, kertoo Jaakkola.

Lue lisää

Katso kaikki