IoT-ratkaisu Suomen käsityön museoon

Tulevaisuudessa on mahdollista mitata myös esimerkiksi kävijämääriä, joiden perusteella voidaan säätää esimerkiksi ilmanvaihtoa.

Are tiedottaa toimittavansa Jyväskylän museopalveluille reaaliaikaisen olosuhdeseurannan, jolla varmistetaan näyttelyesineille halutut olosuhteet. Suomen käsityön museon näyttelytilojen olosuhdehallinnassa hyödynnetään Aren Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyössä kehitettyä IoT-ratkaisua.

Talotekniikka-lehti

Museopalvelut tarvitsivat kumppanin varmistamaan museoesineille sopivat säilytys- ja näyttelyolosuhteet. Are toimittaa kohteisiin IoT-ratkaisun, jossa antureiden avulla voidaan seurata reaaliaikaisesti tilojen sisäolosuhteita. Tulevaisuudessa on mahdollista mitata myös esimerkiksi kävijämääriä, joiden perusteella voidaan säätää esimerkiksi ilmanvaihtoa.

– Olosuhteiden jatkuva vaihtelu voi olla museoesineille erittäin haitallista. Kosteus ja lämpötila tulee pitää mahdollisimman tasaisina, jotta esineet eivät vaurioidu. Säilytys on tarkkaan säädelty, joten Aren ratkaisun tuottama ratkaisu helpottaa säilytysolosuhteiden reaaliaikaista seurantaa ja raportointia, kertoo museonjohtaja Taina Rantala Aren tiedotteessa.

Olosuhdehallinnan avulla varmistetaan näyttelyesineille halutut olosuhteet. Seurannassa hyödynnetään langattomia IoT-antureita, joista tieto siirtyy Aren pilvipalveluun. Aren asiantuntija tuottaa tarvittavan raportoinnin.

– Monet olosuhdehallinnan toimenpiteet pystytään nykyään hoitamaan etänä. Olosuhdeseurannan lisäksi toteutamme kohteisiin muun muassa jäähdytyslaitteiden huoltoa sekä rakennusautomaatiopalveluita, joten myös käyntejä kohteisiin tarvitaan edelleen, kertoo Aren järjestelmäasiantuntija Tommi Tyrväinen tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki