Helsinki käynnistää energiarenessanssin

Helsingin käynnistämällä energiarenessanssilla on huomattava merkitys päästövähennystavoitteen saavuttamisessa.

Helsingin kaupunki pääsee toteuttamaan yhtä merkittävimmistä päästövähennystoimistaan ensi vuoden alusta lähtien, kun energiarenessanssi-toimintamalli käynnistyy. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi eilisessä talousarviokäsittelyssä toimintamallin rahoituksen tulevalle vuodelle.

Energiarenessanssin tarkoituksena on parantaa yksityisomistuksessa olevien kerrostalojen energiatehokkuutta sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa taloyhtiöissä. Toimilla vähennetään Helsingin alueella syntyviä hiilidioksidipäästöjä, joista yli puolet aiheutuu rakennusten lämmityksestä.

Kaupungin energiatehokkuustyö on aiemmin keskittynyt erityisesti kaupungin omistuksessa olevaan palvelu- ja asuinrakennuskantaan. Nämä kaupunkiomisteiset rakennukset muodostavat kuitenkin vain noin kuudesosan Helsingin kaikista rakennuksista.

Koska Helsinki on hyvin kerrostalovaltainen, on taloyhtiöiden energiatehokkuustoimilla ja energiaremonteilla suuri merkitys kaupungin päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Energiaremontteja pitäisi saada käynnistettyä useita satoja vuosittain, jotta kaukolämmön kulutusta saataisiin vähennettyä Helsingin päästövähennystavoitteen mukaisesti vuoteen 2035 mennessä.

Energiarenessanssilla tietoa ja osaamista taloyhtiöiden käyttöön

Tulevana vuonna Helsinki kokoaa ja palkkaa energianeuvontaa antavien asiantuntijoiden verkoston eli energiarenessanssitiimin taloyhtiöiden tueksi. Tiimin tehtävänä on tarjota taloyhtiöille konkreettista, puolueetonta tietoa ja ohjausta sekä käytännön apua energiaremonttien käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Ensimmäisten energiaosaajien rekrytointi käynnistyy vuodenvaihteessa.

Energiaremontti on merkittävin ilmastoteko, jonka taloyhtiö voi tehdä, mutta taloyhtiö ja sen asukkaat voivat saada myös merkittävää taloudellista hyötyä remontoimalla kiinteistön vähemmän energiaa kuluttavaksi. Energiarenessanssin tarkoitus on jakaa tietoa myös asuinkerrostalon energiaremonttien taloudellisesta hyödystä sekä vaikutuksista asuntojen viihtyisyyteen.

Energiarenessanssia edistetään myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisessä Taloyhtiöklubi-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea taloyhtiöiden alueellista yhteistyötä energiaremonttien käynnistämiseen ja kehittää niin yksittäisiä kiinteistöjä kuin koko asuinaluetta.

Lisätietoa:

Helsingin ilmastoteot -sivusto

Helsingin ilmastovahti

Lue lisää

Katso kaikki