Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotus nähtävillä 26.3. saakka

Maanalaista yleiskaavaa laadittaessa on selvitetty myös maalämmön toteutusedellytyksiä ja vaikutuksia.

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 koskee pääsääntöisesti kaikkia Helsingin alueen maanalaisia, kallioon sijoittuvia ja suunniteltuja tiloja sekä niiden tilavarauksia. Se käsittää koko kaupungin alueen ja ohjaa osaltaan asemakaavojen laatimista ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Talotekniikka-lehti

Maanalaisella yleiskaavalla varataan tilat kaupungin toimivuuden kannalta tärkeimmille maanalaisille tiloille ja tunneleille. Kaava sisältää esimerkiksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen tilavarauksia. Lisäksi ehdotuksessa on tarkasteltu erikseen maanalaista kävely-ympäristöä ja maalämpöä.

Maanalainen yleiskaava sisältää vain merkittävimmät maanalaiset tilavaraukset. Helsingissä on nykyisin yli 400 kallioon rakennettua maanalaista tilaa aina liikuntakeskuksista kunnallistekniikan tunneleihin saakka.

Keskustan palveluille lisää tilaa maan alta

Maanalaisessa yleiskaavassa on osoitettu maanalaisten julkisten ja kaupallisten palveluiden kehitettävät alueet. Ne sijoittuvat Helsingin keskustaan pääosin nykyisten ja tulevien raideliikenteen asemien ympäristöön.

Maanalaisen yleiskaavan tavoitteena on myös tukea laadukkaan ja viihtyisän kävely-ympäristön toteuttamista ja sitä kautta keskustan elinvoimaisuutta. Maanalaiset kävely-ympäristöt liittyvät tiiviisti kaupallisten palveluiden tarjontaan ja täydentävät maanpäällistä kävelyverkkoa.

Maanalaista yleiskaavaa laadittaessa on selvitetty myös maalämmön toteutusedellytyksiä ja vaikutuksia. Lisäksi kaavassa linjataan periaatteita, joiden mukaisesti maalämpökaivoja voidaan jatkossa suunnitella Helsingin alueelle.

Tavoitteena on edistää maalämmön hyödyntämistä osana Helsingin hiilineutraaliusohjelmaa.

Tarkistettu kaavaehdotus on tarkoitus viedä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kevään 2021 aikana. Lopullisen hyväksymispäätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Lue lisää

Katso kaikki