Helsingin energia- ja ilmastoatlas antaa tietoa rakennuskannasta ja lämmityksen päästöjen vähennysmahdollisuuksista

Helsingin energia- ja ilmastoatlakseen on lisätty kaksi uutta palvelua. Ensimmäinen niistä sisältää kaikkien Helsingin rakennusten lämmitysenergian kulutuksen simulaatiotulokset, lämmityksen hiilidioksidipäästöt ja niiden vähentämismahdollisuudet peruskorjaustoimenpiteiden avulla. Toinen uusi palvelu on maalämmön tuotannon mahdollisuuksien esittely koko kaupungin alueella eri syvyisten maalämpökaivojen avulla.

Talotekniikka-lehti

Vuonna 2018 julkaistussa Energia- ja ilmastoatlaksessa on myös kaikkien rakennusten perustiedot sekä energiankulutustietoja Helsingin rakennusrekisteristä. Lisäksi Helsingin kaupungin omistamista rakennuksista on saatavissa yksityiskohtaisempia energiankulutustietoja. Palvelussa voi 3D-kaupunkimallin avulla verrata kiinteistön kulutusta muiden vastaavan ikäluokan rakennusten kulutuksiin. Palvelusta voi myös katsoa jokaisen rakennuspinnan saaman aurinkoenergian määrän.

Työkalu energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään

Kaupunkimallilla esitetty Energia- ja ilmastoatlas on visuaalinen ja informatiivinen palvelu taloyhtiöiden ja kaupungin päätöksentekoon sekä muille kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille, kuten aurinkopaneeleja toimittaville yrityksille. Atlas on työkalu energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian käyttöönottoon, ja siten ilmastonmuutoksen hillintään.

Energia- ja ilmastoatlas yhdistää monipuolisen datasisällön samalle alustalle, mistä tieto on saatavissa kaikille ja on käytettävissä millä tahansa älylaitteella. Atlaksesta voi hakea rakennuksen tiedot joko osoitteen perusteella tai 3D-mallissa liikkumalla. Tietokentät avautuvat rakennusta klikkaamalla.

Energia- ja ilmastoatlaksen data on avointa ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä, myös kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan ilmoittaa datan lähteen olevan Helsingin kaupunki.

– Helsingin energia- ja ilmastoatlas on jatkuvasti kehittyvä palvelu, jonka uudet ominaisuudet vankistavat alkuperäisiä tavoitteita. Tarkoituksena on ollut kehittää visuaalinen palvelu, joka kannustaa kiinteistön omistajia hyödyntämään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian mahdollisuudet, sanoo ympäristösuunnittelija Petteri Huuska.

– Kaupunkia palvelu auttaa tunnistamaan aluetason kehittämispotentiaalin ja energiatehokkuustoimenpiteiden mahdollisuudet. Yrityksiä palvelu kannustaa tarjoamaan entistä laadukkaampia energiatehokkuuspalveluita kiinteistöjen omistajille. Palvelu hyödyttää siis käytännössä kaikkia ja on erittäin tärkeä osa kaupungin ilmastotyötä.

Helsingin hiilidioksidipäästöistä 56 prosenttia tulee rakennusten lämmityksestä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja fossiilisesta energiasta luopuminen ovat keskeisiä keinoja saavuttaa hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää

Katso kaikki