Halton ryhtyy valmistamaan kierrätysilmaratkaisuja

Haltonin ja Reco-Airin kumppanuus avaa uusia mahdollisuuksia ravintolaliiketoiminnalle.

Haltonin ja Reco-Airin kumppanuus avaa uusia mahdollisuuksia ravintolaliiketoiminnalle. Kumppanuus laajentaa Haltonin valikoiman myös ympäristöihin, joissa perinteinen ammattikeittiöratkaisu ei ole mahdollinen.

Suomalainen perheyritys Halton ryhtyy valmistamaan brittiläisen Reco-Airin patentoituja kierrätysilmaratkaisuja maailmanlaajuisella linsenssillä. Ratkaisut on tarkoitus integroida Haltonin ammattikeittiöjärjestelmiin.

Kumppanuuden myötä Halton laajentaa valikoimaansa ympäristöihin, joissa perinteinen ammattikeittiöratkaisu ei ole mahdollinen keittiökohtaisen poistoilmakanavoinnin puuttumisen tai rajoitusten takia, tai uuden kanavoinnin rakentamisesta aiheutuisi asiakkaalle ylivoimaiset lisäkustannukset.

Akkreditoidun teknologian ansiosta uudet yhdistelmäratkaisut soveltuvat myös korkean riskin ympäristöihin, kuten matkustajaterminaaleihin ja kauppakeskuksiin. Uuden kumppanuussopimuksen myötä Halton avaa ammattikeittiöasiakkailleen viimeaikaisia kuluttajatrendejä hyödyntäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Ulkona syömisen painopiste on viime vuosina siirtynyt liikkumisen ja matkustuksen yhteydessä tapahtuvaan syömiseen, esimerkiksi joukkoliikennereiteillä, pidemmillä työmatkoilla tai lomilla. Samalla suosiotaan ovat kasvattaneet pienemmät ja sijainniltaan kätevät toimijat, jotka panostavat ensisijassa nopeiden ja mukaan ostettavien annosten tarjoamiseen ravintolan istumapaikkojen sijaan”, toteaa Haltonin Foodservice-liiketoiminnasta vastaava johtaja Georges Gaspar.

Haltonin suorituskykyiset ja energiatehokkaat järjestelmät integroituna Reco-Airin kierrätysilmaratkaisuihin mahdollistavat yhdessä tehokkaan keittiöpäästöjen hallinnan, hajujen poiston ja paloturvallisuuden, sekä viihtyisän ja turvallisen ympäristön ravintolan henkilöstölle ja asiakkaille eri kokoisissa ravintolaympäristöissä. Lisäksi keittiökohtaisesta poistoilmakanavoinnista riippumaton kierrätysilmateknologia tekee keittiösuunnittelusta yksinkertaisempaa, nopeampaa ja joustavampaa.

Kierrätysilmateknologia soveltuu käytettäväksi yhdessä kaikkien sähköisten keittiökoneiden kanssa. Haltonin ja Reco-Airin toisiaan täydentävät teknologiat mahdollistavat yhdessä lisäksi kokonaisvaltaiset hybridiratkaisut, jotka soveltuvat myös kaasukäyttöisille sekä kiinteää polttoainetta hyödyntäville ruoanvalmistuslaitteille, ja vastaavat markkinoiden asettamiin ympäristöllisiin ja ilmastoinnin suorituskykyä koskeviin vaatimuksiin tilanteissa, joissa vaaditaan sekä perinteistä kanavointia että kierrätysilmaratkaisua.

Yhdistelmä sertifioitua teknologiaa

Reco-Airin ratkaisujen akkreditointi kattaa tärkeimmät brittiläiset, eurooppalaiset ja amerikkalaiset standardit, kuten nykyiselle kierrätysilmateknologialle ainutlaatuiset UL710B ja NFPA Section 13. Yhtiön ratkaisuilla on lisäksi CE-hyväksyntä, ja ne täyttävät TR19- ja DW172 2018 -standardien mukaiset vaatimukset.

Viime mainittuun sisältyy suositus etävalvontajärjestelmän käytöstä osana ratkaisua. Etävalvonta on avainominaisuus toimittaessa korkean riskin keittiöympäristöissä, sillä se mahdollistaa vakavien onnettomuuksien ennalta ehkäisyn sekä tarpeettomat toiminnan katkokset.

Haltonin ja Reco-Airin välinen kumppanuussopimus allekirjoitettiin 24.7.2019, ja se koskee Reco-Airin kaikkien kierrätysilmaratkaisujen lisenssivalmistusta ja jakelua. Halton aloittaa lisenssivalmistuksen loppuvuodesta 2019. Reco-Air jatkaa myös tuotteidensa valmistusta ja jakelua suoraan omille asiakkailleen.

Lue lisää

Katso kaikki