Fortum ja Helen selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia pienydinvoiman saralla

Kuva: Pixabay

Fortum ja Helen käynnistävät selvityksen yhteistyön edellytyksistä ydinvoiman ja erityisesti pienydinvoimaloiden (SMR) saralla, kertoo Fortum tiedotteessaan.

Selvitys liittyy Fortumin lokakuussa julkistamaan ydinvoiman edellytyksiä Suomessa ja Ruotsissa tutkivaan hankkeeseen, johon kuuluu oleellisena osana potentiaalisten kumppaniverkostojen ja yhteistyöjärjestelyjen kartoittaminen.

− Energiamarkkinoilla vallitsevan epävarmuuden vuoksi ydinalalla toteutettavat tulevaisuuden hankkeet tapahtuvat todennäköisimmin erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä. Helenin kanssa aloitettava selvitys yhteistyön edellytyksistä on oiva lähtökohta paitsi hanke-, myös kumppanikartoitukselle, jota teemme eri tahojen kanssa osana laajempaa ydinvoiman selvitystyötä seuraavat pari vuotta, kertoo Fortumin ja Helenin selvitysryhmässä Fortumin edustajana toimiva Jukka Hautojärvi tiedotteessa.

Fortum ja Helen muodostavat selvitystyöryhmän tutkimaan mahdollisia synergiaetuja. Yhteistyö energia-alan toimijoiden välillä korostuu tulevaisuudessa ydinvoiman saralla.

− Helen on jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut SMR:istä ja kertonut sen julkisesti. Pidämme pienreaktoreita yhtenä tulevaisuuden varteenotettavana päästöttömän energian tuotantomuotona Helsingin lämmitykseen, mutta myös sähkön tuotantoon. Helenillä on maailmanluokan osaamista Suomen suurimman kaukolämpöjärjestelmän kehittämisestä ja Fortumilla ydinvoimateknologiasta. Yhdistämällä osaamiset voisi syntyä Suomen energiaomavaraisuutta lisäävä hedelmällinen yhteistyö, sanoo Helenin energianhankinnan ja tukkukaupan johtaja Harri Mattila tiedotteessa.

Ydinvoiman rooli osana tulevaisuuden kestävää energiapalettia nähdään myös edelleen merkittävänä.

− Ydinvoiman potentiaalin hyödyntäminen ilmastonmuutoksen torjumisessa ja energiakriisin ratkaisemisessa edellyttää eri toimijoilta merkittäviä panostuksia sekä vahvaa yhteistyötä. Suomessa vaikuttaa vallitsevan kuitenkin vahva tahtotila asiaa kohtaan, mikä luo otollisen ympäristön ydinvoiman kehitykselle. Selvitys näyttää aikanaan mihin tämä kantaa, Hautojärvi sanoo.

Mahdolliset tulevaisuuden yhteistyötä ja investointeja koskevat päätökset tehdään myöhemmässä vaiheessa.

Lue lisää

Katso kaikki