Fira aloittaa kylpyhuonemoduulien massatuotannon

Suurin hyöty ratkaisusta on Firan mukaan se, että työmaalla tehtävät sisä- ja talotekniset työt vähenevät ja niihin vaadittu aika työmaalla pienenee jopa puolella.

Fira-konserniin kuuluva Fira Modules käynnistää uuden sukupolven kylpyhuonemoduulien tuotannon marraskuussa ja ensimmäiset toimitukset käynnistyvät helmikuussa 2020.

Firan moduulituotanto perustuu massaräätälöintiin, jossa hyödynnetään muun muassa autovalmistuksesta tuttua tuotantomallia.

”Fira käynnisti modulaarisen rakentamisen kehitystyön kolme vuotta sitten. Nyt esiteltävän, seuraavan sukupolven moduuliperheen tuotekehitys aloitettiin puolitoista vuotta sitten. Tuote on nyt kehitystyön jälkeen valmis tuotantoon, ja valmistus käynnistyy Hämeenlinnan moduulitehtaalla marraskuussa. Kiinnostus moduuleja kohtaan on ollut todella suurta”, kertoo Fira Modulesin liiketoimintajohtaja Ville Wikström.

Firan mallissa suunnittelu on käännetty päälaelleen. Nykyisin suunnitellaan ensin rakennus ja vasta sitten pyydetään modulaarista toimittajaa suunnittelemaan siihen sopiva modulaarinen elementti. 

”Firan menetelmässä modulaarisuus otetaan jo suunnittelun pohjaksi, jolloin jokaiseen kohteeseen ei tarvitse suunnitella kylpyhuonetta ja taloteknisiä ratkaisuja erikseen, vaan ne voidaan valmistaa teollisesti. Sisustuksellisesti ja teknisesti modulaarista kylpyhuonetta voi kuitenkin kustomoida haluamallaan tavalla”, Wikström jatkaa.

Firan modulaarisen rakentamisen malli perustuu massaräätälöintiin. Siinä tuotanto on tehdastuotantoa, mutta asiakas voi itse valita kylpyhuoneensa tyylin ja lisävarusteet tarjolla olevista valmiiksi mietityistä vaihtoehdoista.

Firan moduulien pohjana on kolme eri moduulimallia, joista on neljä erilaista sisustusmallia.

Moduulirakentamisesta on hyötyä asukkaalle, kiinteistönomistajille, suunnittelijoille, rakentajille ja rakennuttajille

”Moduulirakentaminen mahdollistaa huippuunsa viedyn tuotekehityksen ja testaamisen, mikä parantaa rakentamisen laatua. Toistettavuus ja tehdastuotanto laskevat myös kustannuksia merkittävästi”, kertoo Wikström. 

Teknologiateollisuudessa tuotteen tuotekehityskustannukset ovat usein satoja tai tuhansia kertoja suuremmat kuin yksittäisen tuotteen myyntihinta. Perinteisesti rakennusalalla taas kehittämiseen on käytetty 2-3 prosenttia lopputuotteen hinnasta, eli rakennuskustannuksista.

Modulaarisuus muuttaa tämän. Satsaamalla modulaarisen rakentamisen kehitykseen pystytään Firan mukaan lopulta nopeuttamaan rakentamista, minimoimaan rakennustarvikkeiden hukkaa ja vähentämään virheitä sekä rakentamisen että asumisen aikana. 

”Moduulit mahdollistavat myös erilaisten älymittareiden ja antureiden hyödyntämisen, joiden avulla kodit viedään kohti älyasumista. Tulevaisuudessa kylpyhuone varoittaa esimerkiksi vesivahingoista”, Wikström kertoo. 

Sisätyöt vähenevät

Moduuli on älykäs modulaarinen rakennuselementti, joka tuotetaan tehtaalla taloteknisesti valmiiksi.

Fira Modulesin kylpyhuoneisiin asennetaan valtaosa talotekniikasta valmiiksi tehtaalla ennen työmaalle viemistä. Niihin yhdistetään valmiiksi lämpö, vesi, ilmanvaihto, viemäri, sähkö ja data osa-alueet.

Sen jälkeen kylpyhuonemoduulit tuodaan työmaalle ja asennetaan joko kerroksittain tai lasketaan katolta kuilun kautta paikalleen rakennukseen.

Suurin hyöty ratkaisusta on Firan mukaan se, että työmaalla tehtävät sisä- ja talotekniset työt vähenevät ja niihin vaadittu aika työmaalla pienenee jopa puolella. Tällä hetkellä kylpyhuoneita voidaan asentaa jopa useampi kuilu päivässä.

Lue lisää

Katso kaikki