Finnoon keskuksen asemakaavoitus menee uusiksi

Espoossa sijaitsevan Finnoon keskuksen asemakaavoitus uudelleen työn alle – lintujen suojeluun vahvempi velvoitus.

Espoossa sijaitsevan Finnoon keskuksen asemakaavoitus uudelleen työn alle – lintujen suojeluun vahvempi velvoitus.

Finnoon keskuksen asemakaavaa valmistellaan uudelleen syksyn 2021 aikana. Tuleva asemakaava velvoittaa pitämään huolta suojavyöhykkeestä, joka erottaa asuinrakentamisalueen arvokkaasta lintualtaasta. Finnoon vesiallas ympäristöineen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvokas lintualue.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi Espoon valtuuston hyväksymän kaavan toukokuussa. Keskeiseksi asiaksi oikeuden päätöksessä nousi Finnovikenin lintukosteikon eli Finnoon vesialtaan ja sen ympäristön turvaaminen. Oikeus ei pitänyt riittävän velvoittavina toimenpiteitä, jotka lievittävät rakentamisesta ja alueen käyttäjämäärän lisääntymisestä linnuille koituvaa haittaa.

Lintualueelle oli laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitettiin useita toimenpiteitä vähentämään asuinalueesta linnuille koituvaa haittaa. KHO:n mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma ei erillisenä asiakirjana kuitenkaan ollut osa asemakaavaa, joten siinä esitettyjä toimenpiteitä ei voitu pitää kaavamääräysten tapaan velvoittavina.

Nyt käynnistyvällä valmistelukierroksella toimenpiteet muutetaan oikeudellisesti sitoviksi kaavamääräyksiksi. Muilta osin on tarkoitus, että uusi asemakaava on sisällöltään sama kuin valtuuston vuonna 2018 hyväksymä ratkaisu. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn keväällä.

Finnoon vesiallas ympäristöineen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvokas lintualue. Sen länsipuolelle, tällä hetkellä metrotyömaana olevalle alueelle, tulee uuden metroaseman lisäksi kauppoja, palveluita ja asuinkortteleita. Nyt uudelleen valmistelussa oleva kaava mahdollistaisi alueelle koteja noin 2 700 asukkaalle.

Matinkylästä länteen jatkuvan metron varteen rakentuva Finnoon keskus on uusi kaupunkialue, jonka kaavoitus on ollut käynnissä kymmenkunta vuotta. Ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialueena kehitettävä Finnoo on yhdistelmä tiivistä kaupunkirakennetta, kevyttä ja julkista liikennettä, arvokasta virkistys- ja suojelualuetta sekä kestävään energiaan painottuvaa tuotantoaluetta.

Finnoon pääkatujen ensimmäinen rakentamisvaihe on päättynyt. Asuinrakentaminen Djupsundsbäckenin ja Finnoonkallion alueilla metroaseman läheisyydessä on käynnissä ja ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle syyskuun lopussa. Koko Finnoosta rakentuu aikanaan noin 17 000 asukkaan kaupunginosa. Metro liikennöi alueelle vuonna 2023.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki