Finnoo kasvaa meren ääreen

Finnoon suunnittelun tavoitteena on rakentaa tiivis alue metroaseman ympärille.

Espooseen, Finnoon metroaseman ympäristöön suunnitellaan merellinen keskus noin 3 000 uudelle asukkaalle. Metroaseman yhteyteen rakentuu työpaikkoja, kauppakeskus ja muita palveluita.

Finnoon metrokeskus sijoittuu osaksi Etelä-Espoon nauhakaupunkia Matinkylän ja Kaitaan välissä. Merellinen ja omaleimainen ympäristö toteutettavan metroaseman välittömässä läheisyydessä ovat Finnoon keskeiset suunnitteluperiaatteet.

Ekologista ja taloudellista kestävyyttä mittaavat selvitykset osoittivat, että kaupunkirakenteen osalta asemakaavaehdotus täyttää hyvin asetetut tavoitteet ja se luo edellytykset luoda kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakennetta. Selvityksessä tutkittiin mm. Finnoon rakentamisen taloudellisia edellytyksiä ja energiaratkaisuja.

Linnustoon, maisemaan ja ihmisten elinoloihin kohdistuvia vaikutuksia on selvitetty laajasti ja kaavaratkaisu huomioi niissä esitetyt toimenpiteet.

Selvitykset osoittavat, että asemakaavaehdotus vastaa kaavalle asetettuja tavoitteita, mutta myös jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita nousi esille. Niitä ovat kaupunkikuva ja korkean rakentamisen mittakaava sosiaalisesta näkökulmasta sekä rakennusten energiasuunnittelu ja yksityisautoilu.

Finnoon suunnittelun tavoitteena on rakentaa tiiviisti ja laadukkaasti metroaseman ympärille ja samalla turvata Finnoon vihreä ja merellinen identiteetti sekä luontokosteikko. Korkealla rakentamisella luodaan kaukomaisemassa selvästi erottuva siluetti. Samaan aikaan suojeluarvojen huomioinen ja virkistyksen yhteensovittaminen turvataan viheralueiden käyttösuunnitelmalla.

Lue lisää

Katso kaikki