EU-direktiivi tuo uusia vaatimuksia taloyhtiöille

Uudiskohteiden ja isoja korjaushankkeita teettävien taloyhtiöiden on varauduttava sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen.

EU:n päivitettävä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia vaatimuksia suomalaisille taloyhtiöille. Direktiivi vauhdittaa esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden rakentamista, sillä lähivuosina uusiin taloyhtiöihin on rakennettava valmiiksi latauspisteiden kaapeloinnin mahdollistava infrastruktuuri. Direktiivin voimaantulon jälkeen EU:n jäsenmailla on 20 kuukautta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Taloyhtiöille tulee direktiivin myötä velvollisuus rakentaa latauspisteiden kaapeloinnin mahdollistava infrastruktuuri myös sellaisissa laajamittaisissa korjaushankkeissa, joissa latauspisteet tulisivat muutenkin luontevasti pohdittaviksi.

”Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi isot perusparannushankkeet ja pysäköintialueiden uudistamiset, joiden suunnittelussa sähköautojen latauspisteitä olisi nykyisin joka tapauksessa luontevaa pohtia”, sanoo Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioista vastaava johtava asiantuntija Petri Pylsy.

Pylsyn mukaan sähköautojen latauspisteiden lisäksi uudistettu direktiivi asettaa taloyhtiöille vaatimuksia esimerkiksi lämmitysjärjestelmien suhteen.

”Direktiiviluonnos antaa hyvän mahdollisuuden luoda fiksua kansallista lainsäädäntöä”, Pylsy kertoo.

EU:n uudet energiatehokkuusvaatimukset olivat esillä kiinteistöseminaarissa, jonka Kiinteistöliitto järjesti huhtikuun alussa Tampereella.

 

Kommentit

  Olavi Tupamäki
  12.4.2018 16:59

  Kauniaisten kaupungintalokortteliin tehdään uutta kaavaa ehdottamani "käärmetalon" pohjalta. Antamaani lausuntoon sisältyi sähköautojen latausta koskeva osapaperi, jonka vaatimus oli: "Kaupungintalokorttelin kaavassa edellytetään, että sähkö- ja hybridiautojen keskinopeaa kotilataamista varten jokaiseen autopaikkaan vedetään putkitus ja kaapelointivalmius 230 V / 32 A."

  Koko havainnollinen osapaperi (yksi A4) löytyy linkistä www.real.fi/prograni/Sahkautojen_latausvalmius.pdf. Blogista www.energiatyhmyrit.real.fi löytyy paljon muutakin ajankohtaista asiaa.

  Mauri Mattsson
  16.4.2018 15:39

  NAAPURITKO MAKSAMAAN SÄHKÖAUTOJEN KUSTANNUKSIA?

  Olen toiminut lähes 40 vuotta isännöitsijänä ja olen aina ymmärtänyt, että taloyhtiöt on rakennettu asumista varten. Näin myös kerrotaan niiden yhtiöjärjestyksissä.
  Minkään yhtiön yhtiöjärjestyksessä en ole nähnyt toimialana asumiskäytön lisäksi sitä, että taloyhtiön toimialana olisi ”osakkaiden ja asukkaiden autojen käyttövoiman toimittaminen.” Tarkistakaa asia vaikka oman taloyhtiönne yhtiöjärjestyksestä.

  Mitä sanoo perustuslakivaliokunta tällaisesta pakottavasta lainsäädännöstä, jossa osa saa edut, mutta kaikki maksavat?

  Jos taloyhtiön velvollisuus on toimittaa sähköautoille sähköä, on yhtiöjärjestyksiin lisättävä maininta tästä uudesta toimialasta. Muuten ei olla laillisella tiellä.

  Jos taloyhtiöt ottavat tämän lisätoimialan käyttöönsä, on syytä huomioida sen kustannusvaikutukset ja Asuntoyhtiölain mukainen yhdenvertaisuusperiaate. Jos yhdelle rakennetaan latauspiste, pitää sellainen olla saatavilla myös kaikille osakkaille tai ainakin jokaiselle autopaikalle! Tämä johtaa suuriin yli-investointeihin, eikä ole järkevää.

  Latauspisteiden kustannukset tulevat kaikille asukkaille ja tukisivat varakkaamman kansanosan sähköautoilua, sähköautojen hankintatuen lisäksi. Harva heikommassa taloudellisessa asemassa oleva ajaa uudehkolla sähköautolla tai ladattavalla hybridillä. Lisäksi isolla osalla asukkaista ei ole autoa olleenkaan.

  Heille tulisi ainoastaan maksuvelvoitetta lisää, mikä nostaisi asumiskustannuksia ja samalla myös paljon huolta herättänyt asumistukien kasvanut tarve kasvaisi entisestään.

  HUOM! Asumistuki alkaisi tukea sähköautoilua! Ei kuulosta järkevältä.

  Mielestäni tämä ei kuulu taloyhtiön toimialaan, vaan sähkönsiirtoyhtiöiden pitäisi rakentaa sähköautojen latausjärjestelmä ja vastata niiden laskuttamisesta.
  Miksi luoda maahan 80 000 uutta mittaus- ja laskutusjärjestelmää taloyhtiöille, kun sähköyhtiöillä on jo omat toimivat järjestelmänsä olemassa?

  Mitoituksen tulisi olla sellaisen, että siitä saisi 250-350 km ajoa vastaavan sähkömäärän ladattua yön aikana. Kyllä sähköautollakin pitää päästä muuallekin, kuin kotinurkille ilman jatkuvia välilatauksia. Talvella auton lämmitystarve syö myös akkua, mikä alentaa ajomatkaa.

  Aluksi vain osa taloyhtiön autopaikoista voisi olla lataukseen soveltuvia ja sähkönsiirtoyhtiö laajentaisi tarjontaa kysynnän mukaan. Tämän lataussähkön todelliset kustannukset tulisi periä autoilijalta, ei naapurilta. Vaikka olisihan se mukava huristella sähköautolla, kun naapurit ja asumistuki maksaa osan sähköautoilun todellisista kustannuksista!

  Näin meneteltäessä sähkönsiirtoyhtiö voisi käyttää omissa järjestelmissään paljon puhuttua älykästä verkkotekniikkaa, jotta saisi sähköverkkonsa tehonsiirtokyvyn riittämään lisääntyvään tarpeeseen. Sillä paikallisten sähkönsiirtoyhtiöiden jakelumuuntajat ja sähköverkosto ovat monella vanhalla alueella niin kuormitettuja, että ilman laajennuksia ei niistä riitä tehonlisäystä sähköautojen lataustarpeisiin.

  Jos haaveilla sähköautojen akkujen hyväksikäyttöä sähköverkon kuormituksen tasaajana ei sopimuspuolena voi olla taloyhtiö, vaan sähkön toimittaja.

  Mauri Mattsson, Turku

Jätä kommentti

*

*