Projektien alaskirjaukset ja uudelleenjärjestelyt painoivat Caverionin tulosta

Caverionin tilinpäätös: projektien alaskirjaukset ja uudelleenjärjestelyt painoivat tulosta.

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta (kuvassa):

“Vuoteen 2020 ulottuvan strategiamme ensimmäisen kokonaisen toteutusvuoden jälkeen ”Kuntoon”-vaiheen tulokset ovat tulossa näkyviin. Oikaistu käyttökatteemme yli kaksinkertaistui ja oli 53,4 (25,8) milj. euroa tammi–joulukuussa. Neljännen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli 11,0 (-5,2) milj. euroa eli 1,9 (-0,9) prosenttia liikevaihdosta. Siihen vaikutti edelleen suuri määrä alaskirjauksia ja kuluja vuonna 2016 tai aikaisemmin aloitetuista vanhoista projekteista.

Parantunut kassavirtamme oli vuoden kohokohta. Operatiivinen kassavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 21,6 (-8,7) milj. euroon vuonna 2018, vaikka siihen vaikutti elokuussa maksettu 40,8 milj. euron Saksan kilpailuoikeudellinen sakko. Lukuun ottamatta kyseistä sakkoa ja siihen liittyviä kuluja, operatiivinen kassavirtamme parani olennaisesti 72,3 milj. eurolla viime vuoteen verrattuna.

Liikevaihto vuonna 2018 oli 2 204,1 (2 275,8) milj. euroa, laskua 3,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Huomioiden toteutetut divestoinnit, liikevaihtomme oli viime vuoden tasolla paikallisissa valuutoissa mitattuna. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 5,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 587,6 (592,3) milj. euroa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen 1,5 prosenttia.

Strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen toteutus jatkuu vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Samalla kun koemme vahvaa parantumista useilla alueilla Palveluissa ja Projekteissa, virtaviivaistamme edelleen toimintojamme tietyissä divisioonissa. Odotan edelleen kannattavuutemme parantuvan selvästi vuonna 2019.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän.

Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentissä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Talotekniikan kokonaistoimitusten sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallien (PPP) asiakaskysyntä on kasvussa, pääasiassa riskienhallinnan ohjaamana. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana.

Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan edelleen tukevan investointeja. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö nostavat talotekniikan investointien kustannuksia.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Caverion arvioi, että konsernin Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja sen suhteellinen osuus konsernin koko liikevaihdosta kasvavat vuonna 2019, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laskee. Konsernin oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 milj. euroa. Tulosohjeistuksessa on huomioitu IFRS 16:n käyttöönotto vuonna 2019, mikä nostaa konsernin käyttökateprosenttia arviolta noin 2 prosenttiyksikköä vuositasolla.

 

Jätä kommentti

*

*