Aviabulevardi I:lle kultatason LEED

Skanskan kehittämä ja rakennuttama Aviabulevardi I -toimistotalon E-luku on neljänneksen alle rakennusmääräysten edellyttämän tason.

Skanskan kehittämä ja rakennuttama Aviabulevardi I -toimistotalo on saanut kultatason LEED-ympäristösertifikaatin. Aviabulevardi I sijaitsee Vantaan Aviapoliksessa ja valmistui huhtikuussa 2016 uuden kaupunkikorttelin ensimmäisenä rakennuksena.

Aviabulevardille myönnettiin kultatason LEED-ympäristösertifikaatti uusimman sertifikaattiversion tiukentuneiden vaatimusten mukaisesti ensimmäisenä Suomessa. Rakennuksen energialuku eli E-luku on neljänneksen alle rakennusmääräysten edellyttämän tason.

Erityisesti energiankäytön tehokkuus sekä hyvät joukkoliikenneyhteydet vaikuttivat sertifikaatin saamiseen. Rakennuksen energiankäyttöä tehostavat esimerkiksi ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaaminen läsnäolotunnisteilla. Myös rakentamisen aikana hyvin suunniteltu rakennusjätteiden lajittelu ja kierrätys edistivät kultatason saavuttamista.

Sertifiointiin liittyvän työn hoitivat Skanskan omat LEED-asiantuntijat ja Green Building Partnersin konsultit. Aviabulevardille on tavoiteltu LEED-ympäristösertifikaatin uusimman version kultatasoa jo hankkeen alusta alkaen.

”LEED-sertifikaatin vaatimuksia tiukennetaan säännöllisesti, ja kultatason sertifikaatin saaminen uudessa sertifiointijärjestelmässä on vaativaa. LEED-sertifiointi on oiva työkalu ympäristötehokkuustavoitteiden asettamiseen, ja se tukee myös hyvin Skanskan kestävän kehityksen tavoitteita”, kertoo johtaja Antti Nousiainen Skanskan toimitilakehitysyksiköstä.

Aviabulevardi I on kehittyvän alueen ensimmäinen vaihe ja sijaitsee Kehäradan Aviapolis-aseman päällä. Rakennuksessa on noin 9 000 neliömetriä modernia toimistotilaa. Aviabulevardin naapurissa on Clarion-ketjun hotelli ja alueelle on tulossa uusien toimistotalojen lisäksi liiketiloja, liikekeskus sekä asuntoja.

Skanska on toteuttanut Yhdysvalloissa ja Euroopassa yli sata LEED-projektia. Skanskan toimitilakehitysyksikkö on tähän mennessä toteuttanut neljä toimistoprojektia Suomessa, jotka kaikki ovat LEED-ympäristösertifioituja.

INFO: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on kansainvälisesti tunnettu ja laajasti käytössä oleva rakennusten ympäristöluokitus. LEEDin uusin versio on järjestyksessään neljäs. Sertifioinnissa rakennusprojektia arvioidaan kahdeksalla eri perusteella. Arvioinnin tekee puolueeton kolmas osapuoli, Green Building Certification Institute, joka toimii Yhdysvaltain Green Building Councilin alaisuudessa.

 

Lue lisää

Katso kaikki