AVI tehovalvoi työpaikkojen sisäilmaa

Harva työpaikka on tehnyt vaaditut radonmittaukset. Joillakin työpaikoilla tupakoitiin sisällä.

Harva työpaikka on tehnyt vaaditut radonmittaukset, selvisi työsuojeluviranomaisen tekemässä radonin tehovalvonnassa 26.–27.4.2017. Kahden päivän aikana tarkastettiin 308 sellaista työpaikkaa, jossa radonmittaukset tulee olla tehtyinä.

Työpaikoista vain 69 oli tehnyt mittaukset (22 % valvontakohteista). 195 työpaikalla mittaukset oli tekemättä (63 %). 44 työpaikan osalta asiaa ei voitu tarkastuksella varmistaa ja se selvitetään jälkikäteen.

”Radonin haittoihin nähden tulos on yllättävä, sillä Suomessa noin 300 henkeä saa vuosittain radonista keuhkosyövän”, toteaa ylitarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kattavimmin asia oli hoidettu Lopella, Askolassa ja Luumäellä, joissa noin puolet valvotuista työpaikoista oli tehnyt radonmittaukset. Hämeenlinnassa taas yksikään valvontakohde ei ollut tehnyt mittauksia, Lahdessa, Taipalsaarella ja Janakkalassakin vain joka kymmenes. Kohteita oli kuitenkin paikkakunnittain vähän, joten sattuma voi vaikuttaa tuloksiin.

Työpaikoista 45 oli saanut mittaustulokset ennen tarkastusta, ja näistä vain kahdessa tapauksessa radonpitoisuudet ylittivät sallitun rajan. Muiden osalta pitoisuudet selviävät myöhemmin, sillä työpaikkoja velvoitettiin tekemään mittaukset viimeistään ensi talven aikana.

Tarkastuksilla selvitettiin myös muita sisäilmaan liittyviä ongelmia, joita ilmeni 51:lla eli joka kuudennella työpaikalla. Tarkastuksilla saatujen tietojen mukaan kosteusvaurioita esiintyi 19 työpaikalla. Lämpötilaan, ilmanvaihtoon ja pölyyn liittyviä ongelmia oli kutakin noin kymmenessä työpaikassa. Pölyongelmia aiheuttivat mm. katupöly, kivipöly ja puupöly.

Yksittäistapauksissa sisäilmaongelmia aiheuttivat myös mm. muovimaton liima, rikkoutuneet asbestieristeet, lattiakaivon haju ja mikrobit. Yllättävä havainto oli se, että jopa kolmella työpaikalla tupakoitiin sisällä.

Radonin tehovalvontaa tehtiin 13 eri kunnassa: Lappeenranta, Lahti, Hyvinkää, Askola, Hollola, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi, Luumäki, Myrskylä, Pukkila, Pyhtää ja Taipalsaari. Kohteina oli laajasti kaikenlaisia työpaikkoja aina tilitoimistoista suuriin teollisuuden yrityksiin.

Lue lisää

Katso kaikki