AVI tehovalvoi työpaikkojen sisäilmaa

Harva työpaikka on tehnyt vaaditut radonmittaukset. Joillakin työpaikoilla tupakoitiin sisällä.