Auris Energiaratkaisut investoi QHeatiin

Suomen Kaasuenergia -konserniin kuuluva energiapalveluyhtiö Auris Energiaratkaisut Oy investoi QHeatiin ostamalla osan siitä..

Suomen Kaasuenergia -konserniin kuuluva energiapalveluyhtiö Auris Energiaratkaisut Oy investoi QHeatiin ostamalla osan siitä.

Suomen ainoan toiminnassa olevan keskisyvän geotermisen lämmitysratkaisun toimittanut Quantitative Heat Oy (”QHeat”) on järjestänyt ensimmäisen rahoituskierroksensa. Siihen osallistuivat Auris Energiaratkaisut Oy (”AER”) sekä Valve Ventures Oy:n (”Valve”) kokoama sijoittajaryhmä.

Ennen 2,5 miljoonan euron rahoituskierrosta QHeat oli kokonaan perustajiensa Miska Erikssonin, Rami Niemen sekä Mikael Maksimowin omistama.

– Nyt varmistettu rahoituskierros auttaa meitä merkittävästi missiossamme viedä energiamurrosta kohti hiilineutraalia aikaa, QHeatin toimitusjohtaja Miska Eriksson sanoo.

QHeatin toteuttama Suomen ensimmäinen syvälämpökaivo käynnistyi Espoon Koskelossa tammikuussa. Kesäkuun alussa Vantaan Energia ilmoitti rakentavansa QHeatin ratkaisua hyödyntävän geotermisen maalämpölaitoksen Vantaan Varistoon. Laitoksessa syntyvä päästötön lämpö ohjataan Vantaan kaukolämpöverkkoon ja myydään maalämmöstä kiinnostuneille asiakkaille.

– Nopeutamme nyt varmistetun rahoituksen avulla aidosti päästöttömään geotermiseen energiaan perustuvan teknologiamme kehitystyötä entisestään. Vantaan Energian päätös investoinnista geolämpölaitokseen osoittaa, että siirtyminen kohti puhdasta energiantuotantoa on jo käynnissä, Eriksson sanoo.

QHeatin teknologia perustuu 1000−3000 metriä syviin lämpökaivoihin, jotka hyödyntävät maaperän lämpöenergiaa. QHeat-lämpökaivot soveltuvat myös energiavarastoiksi tasaamaan energiantarpeen kausivaihteluita.

– Olemme innoissamme mahdollisuudesta osallistua Suomen lämpömarkkinoiden suureen murrokseen, jonka keskisyvä geoterminen energia mahdollistaa, AER:n toimitusjohtaja Mika Paloranta ja Valven toimitusjohtaja Eerik Paasikivi toteavat.

– Auris Energiaratkaisujen asiakkaat tulevat merkittävästi hyötymään AER:n ja QHeatin yhdessä tarjoamista ratkaisuista, Paloranta jatkaa.

Syvälämpöratkaisu on lähes päästötön energiamuoto

Tällä hetkellä Suomen hiilidioksidipäästöistä noin viidesosa on lähtöisin lämmityksestä. Jos syvälämmön kaltaiset ratkaisut saataisiin skaalattua edes viiteen prosenttiin Suomen kiinteistökannasta, tarkoittaisi se QHeatin laskelmien mukaan puoli miljoonaa tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuodessa, mikä vastaa noin neljää prosenttia Suomen päästötavoitteista.

QHeatin ratkaisu on lähes päästötön ja ilmastonmuutosta torjuva energian tuotantotapa, joka soveltuu erityisesti suurille kiinteistömassoille. Keskisyvällä maalämmöllä kiinteistöjen lämmityksen päästöjä voidaan vähentää jopa 95 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

– Keskisyvällä maalämmöllä hyödynnetään myös kesän lämpimät kuukaudet, sillä kesällä maaperään voidaan säilöä jäähdytyksessä syntynyttä hukkaenergiaa, jota voidaan käyttää talvella lämmitysenergiana. Syvälämpöteknologialla on merkittävää vientipotentiaalia ratkaisuna, joka voi ehkäistä ilmastonmuutosta vähentämällä lämmityksen ja jäähdytyksen päästöjä globaalisti, Eriksson kertoo.

Lue lisää

Katso kaikki