Asbestikartoittajan koulutus uudistuu

Koulutukseen sisältyvän lähipäivän voi nyt suorittaa verkossa itselle sopivana ajankohtana.

Työn ohessa toteutettavalle ja omaan aikatauluun sovitettavissa olevalle asbestikartoittajan koulutukselle on ollut tarvetta. Nyt koulutus uudistuu.

Talotekniikka-lehti

Lainsäädäntö edellyttää, että asbestikartoituksen suorittajan tulee olla riittävästi perehtynyt asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Asbestikartoitustakaan ei suoriteta ”huvin vuoksi”, vaan se on lakisääteinen ja kuuluu rakennuttajan velvollisuuksiin, kun kysymyksessä on ennen vuotta 1994 rakennettu rakennus.

Tyypillinen työkohde asbestikartoittajalla on asuinkerrostalon osakehuoneiston kylpyhuone, jossa on saneeraussuunnittelu käynnissä. Asbestikartoittajan pätevyys antaa valmiudet toteuttaa pienimuotoisia kartoituksia, lähinnä juuri asuinkerrostalon osakehuoneistoon liittyvät kartoitukset tai vaikkapa pientalon asbestikartoitus.

TTS Työtehoseura on kouluttanut asbestikartoittajia useamman vuoden ajan. Koulutuskokonaisuus muodostuu lähipäivästä, kirjallisesta kokeesta ja työnäytöstä. Nyt lähipäivä on uudistunut niin, että sen voi suorittaa itsenäisesti verkossa osallistujille sopivana ajankohtana.

Osallistuja voi verkkokoulutuksen suoritettuaan ilmoittautua kirjalliseen kokeeseen, jolla teoriaosaamisen taso varmistetaan. Kokeen hyväksytyn suorittamisen jälkeen varmistetaan vielä käytännön asbestikartoituksen osaaminen suorittamalla todelliseen kohteeseen asbestikartoitus.

Verkkokoulutukselle on ollut kentällä tilausta. Omaan tahtiin itselle sopivana aikana koulutus on helppo järjestää siten, ettei tarvitse olla töistä poissa. Koulutuksen jakaminen pieniin paloihin, esimerkiksi useammalle illalle, auttaa asioiden sisäistämisessä ja helpottaa urakkaa.

Asbestikouluttaja Jan Stensblom kertoo, että verkkokoulutuksen toteuttaminen on ollut mielenkiintoista ja haastavaakin. Vaikka kouluttajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus hieman heikkeneekin, on verkkototeutus kokonaisuutena oppimisen kannalta parempi vaihtoehto.

Lue lisää

Katso kaikki