Asbestikartoittajan koulutus uudistuu

Koulutukseen sisältyvän lähipäivän voi nyt suorittaa verkossa itselle sopivana ajankohtana.