Ammatillisen koulutuksen uudistus ei näy vielä työelämässä

Ammatillisen koulutuksen uudistus eli reformi täyttää pian vuoden, mutta muutos ei ole juuri näkynyt talotekniikka-alan työpaikoilla. Yritykset kokevat suurimpina haasteina työpaikoilla tehtävien töiden ja opintosisältöjen yhteensovittamisen sekä työpaikkaohjaajien koulutuksen puutteen.

Tieto perustuu LVI-Tekniset Urakoisijat LVI-TU ry:n marras-joulukuussa jäsenyrityksille ja LVI-alan opettajille tehtyihin kyselyihin. Yli puolelle vastanneista jäsenyrityksistä ei ole ehdotettu reformin olettamaa yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa. Opiskelijoiden opiskeluohjelmien suunnitteluun oli osallistunut vain 30 prosenttia vastaajista.

Vastauksista käy myös ilmi, että oppilaitokset eivät juurikaan ole kehittäneet työpaikkojen henkilöstön opiskelijaohjaukseen liittyvää osaamista. Jopa 85 prosenttia vastaajista kertoi, että yritykselle ei ole tarjottu työpaikkaohjaajien koulutusta.

”Toivottavasti tämä saadaan pikaisesti paremmalle tolalle. Uuden lainsäädännön myötä jatkossa jopa puolet työpaikoilla tehtävien näyttöjen arviointiin osallistuvista henkilöistä tulee olemaan työelämän edustajia. Varsinkin pienemmissä yrityksissä tarvitaan kipeästi juuri oppilaitoksen järjestämää työpaikkaohjaajien koulutusta, joka sisältää perehdytyksen myös näyttöjen arviointiin”, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen toteaa.

Vastauksista ilmenee myös LVI-alan opettajien toive vahvemmasta yhteistyöstä paikallisten yritysten kanssa. Opettajat kertovat painivansa reformin johdosta kasvaneen hallinnollisen työkuorman kanssa; se vähentää aikaresurssia yritysyhteistyöltä. Pienenevät lähiopetuksen tuntimäärät vaikeuttavat myös opiskelijoiden työssäoppimisvalmiuksien varmistamista.

Nykyisin Talotekniikan perustutkinnon voi suorittaa 58 oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Vuonna 2018 talotekniikan perustutkintoon johtavan opiskelun aloitti 1150 opiskelijaa.

Katso graafi:
https://www.lvi-tu.fi/wp-content/uploads/2018/11/LVI-TU-Miten-reformin-toimeenpano-sujuu-12-2018.pdf

Jätä kommentti

*

*