A-Insinöörit, Pöyry ja Vahanen suunnittelemaan Laakson yhteissairaalaa

A-Insinöörien, Pöyryn ja Vahasen muodostama konsortio on valittu Laakson yhteissairaalan rakennesuunnittelijaksi.

A-Insinöörien, Pöyryn ja Vahasen muodostama konsortio on valittu Laakson yhteissairaalan rakennesuunnittelijaksi.

Sairaalasta tulee yksi Suomen suurimmista. Osapuolet allekirjoittivat torstaina 28.2.2019 koko hanketta koskevan rakennesuunnittelun konsulttisopimuksen sekä hankesuunnittelun ensimmäistä vaihetta koskeva tilauksen.  Rakennesuunnittelutehtävä on mittava kokonaisuus, joka sisältää myös geo- ja kalliosuunnittelua.

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n yhdessä suunnittelema psykiatrinen ja somaattinen sairaala, joka sijoittuu Helsinkiin Laakson sairaala-alueelle.

Nyt allekirjoitettu tilaus koskee hankesuunnittelun ensimmäistä vaihetta, joka valmistuu kevään 2019 aikana. Hanke toteutetaan useina erillisprojekteina, jotka valmistuvat alustavan aikataulun mukaan vaiheittain vuoden 2026 jälkeen.

Koko hankkeen kustannusarvioksi on arvioitu tarveselvitysvaiheessa lähes 700 miljoonaa euroa. Valmistuva sairaala on laajuudeltaan arviolta noin 150 000 brm2 sisältäen noin 25 000 m2 korjausrakentamista, 90 000 m2 uudisrakentamista sekä noin 32 000 m2 maanalaisia pysäköinti- ja muita tiloja. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään myös mahdollisuutta rakentaa Meilahden ja Laakson sairaala-alueet yhdistävä tunneli.

”A-Insinöörit toimii hankkeen rakennesuunnittelun projektipäällikkönä. Olemme 2000-luvulla suunnitelleet jo lähes puoli miljoonaa neliömetriä sairaala- ja terveydenhuoltotilaa. Sairaalahankkeiden vaatimustason kasvu sekä hiilijalanjäljen pienentäminen ja kiertotalouden huomioiminen vaativat rakennesuunnittelulta yhä enemmän”, sanoo A-Insinöörien rakennesuunnittelun toimialajohtaja Timo Leppänen.

”Sairaalahankkeissa on tärkeää, että myös käyttäjät osallistuvat tilojen suunnitteluun. Tämä onnistuu mallinnuksen ja virtuaaliteknologian avulla.”

”Pöyryllä on paljon kokemusta erilaisista yhteishankkeista, ja lisäksi pääsemme hyödyntämään vahvaa sairaalahankkeiden suunnitteluosaamistamme”, kertoo Pöyryn rakennetekniikan johtaja Pekka Narinen.

”Konsortio perustettiin tätä Suomen mittakaavassa erittäin merkittävää hanketta varten. Konsortiona yhteistyössä alan muiden vahvojen toimijoiden kanssa pystymme kehittämään uusia yhteistoiminnallisia ja digitalisaatiota hyödyntäviä työskentelymalleja”, sanoo Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n toimitusjohtaja Ahti Rantonen.

 

Kuvateksti: Kuvassa Ahti Rantonen, Pekka Narinen ja Timo Leppänen.

Kuva: Toni Saarinen, Peikko Finland Oy.

 

Lue lisää

Katso kaikki