Yritysten maksuviiveet kasvoivat

Yritysten maksuviiveet kasvoivat vuoden 2018 kolmanneksella neljänneksellä, eniten sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa sekä jäähdytysliiketoiminnassa.

Vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä maksuviiveitä oli 5,88 prosentilla yrityksistä.

Sähkö-, kaasu, lämpö- ja jäähdytysliiketoiminnassa maksuviiveiden kasvu oli suurinta verrattuna muihin toimialoihin: se nousi 4,6 prosentista 6,4 prosenttiin vuoden kolmannella neljänneksellä. Intrumin johtaja Juha Iskalan mukaan muutos näyttäisi indikoivan suhdannemuutosta toimialalla. Aikaisemmin toimialalla maksuviiveet ovat olleet muita toimialoja vähäisempiä.

Eniten maksuviiveitä ilmenee majoitus- ja ravintolatoimialalla. Maakuntien väliset maksuviiveet ovat tasaantuneet, ja niitä on vähemmän kuin vuosi sitten. Vähiten maksuviiveitä oli Pohjanmaalla ja eniten puolestaan Satakunnan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Pohjois-Savon piristynyt taloudellinen tilanne näkyy alueen yritysten maksuviiveiden vähenemisenä.

Lue lisää

Katso kaikki