YM:n selvitys: Matalaenergiarakentamisessa lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu korostuvat

Tampereen teknillinen yliopisto on selvittänyt matalaenergiarakenteiden toimivuutta. Selvitys tehtiin ympäristöministeriön tilauksesta, ja se liittyy rakennusten energiatehokkuusvaatimusten kiristämisvalmisteluihin.
Selvityksen mukaan rakennusfysikaalinen suunnittelu ja toteutus sekä tuotekehitys monine riskeineen korostuvat matalaenergiarakentamisessa. Selvityksessä esitetään, että U-arvoja pitäisi kiristää suunniteltua vähemmän, ja että kiristykset painotettaisiin rakennusosiin, joissa määräysten kiristäminen on rakennusfysikaalisesti turvallisinta ja taloudellisesti kannattavinta.Lue selvitys ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Lue lisää

Katso kaikki