YM: Asumisen ja rakentamisen palvelut siirtyvät verkkoon

Rakentamisen lupien hakeminen sekä esimerkiksi kiinteistöjen energiatodistusten ja asuntojen vuokratietojen tarkastelu onnistuu tulevaisuudessa sähköisesti. Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -hankkeen tavoitteena on sähköistää asumisen ja rakentamisen palvelut vuoteen 2013 mennessä.

– Palvelujen sähköistäminen on iso urakka, mutta sen hyödyt ovat kiistattomat. Tärkeintä on se, että palvelut tehdään käyttäjäystävällisiksi. Esimerkiksi rakennusluvan hakeminen onnistuu jatkossa yhdestä verkko-osoitteesta itselle sopivaan aikaan, eikä aikaa tarvitse enää käyttää matkustamiseen paikasta toiseen tai tietää mikä viranomainen luvan missäkin vaiheessa käsittelee, sanoo asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Sähköistettävät palvelut jaetaan kolmeen ryhmään: rakentamisen lupapalveluihin, asumisen palveluihin sekä elinympäristön tietopalveluihin. Tavoitteena on, että vuodesta 2014 alkaen palveluntarjoajat, kuten esimerkiksi kunnat ja ELY-keskukset, voivat siirtyä käyttämään sähköisiä palveluja perinteisten rinnalla.

Palveluista ensimmäisenä valmistuu Asuntojenvuokrat.fi-palvelu, joka tarjoaa tietoa vuokra-asuntojen hinnoista. Alkuvaiheessa tietoja voi etsiä pääkaupunkiseudun vuokra-asunnoista. Tiedot perustuvat vuokra-asuntoja omistavien institutionaalisten omistajien antamiin tietoihin. Kevään 2012 aikana avattava palvelu muistuttaa jo käytössä oleva Asuntojenhinnat.fi-palvelua.

Tämän vuoden aikana alkaa myös sähköisten rakennuslupalveluiden pilotointi. Sähköisessä palvelussa niin rakennuttajalla, pääsuunnittelijalla kuin rakennusvalvonnalla on ajantasainen tieto luvanhakuprosessin etenemisestä, kun kaikki hankkeeseen liittyvä tieto on saatavilla yhdessä paikassa. Rakennuslupapalvelun lisäksi tekeillä on sähköinen palvelu toimenpideluville ja -ilmoituksille, poikkeamispäätöksille, ympäristöluville, sijoitus- ja kaivuluville sekä maa-ainesluville.

Ympäristöministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -hanke on osa valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe), jonka tavoitteena on edistää kansalaisten ja yritysten sähköistä asiointia.

www.ymparisto.fi

Lue lisää

Katso kaikki