YIT:n liikevaihto kasvoi, mutta tulos laski 37 prosenttia

YIT:n tilinpäätöstiedotteen mukaan yrityksen liikevaihto oli vuonna 2008 3 939,7 milj. euroa (2007: 3 706,5 Me). Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta kuusi prosenttia. Liikevoitto laski 23 prosenttia ja oli 260,6 milj. euroa (2007: 337,8 Me). Liikevoittoprosentti oli 6,6 (2007: 9,1 %). Tulos ennen veroja laski 37 prosenttia 193,1 miljoonaan euroon (2007: 305,6 Me). Osakekohtainen tulos laski 41 prosenttia ja oli 1,05 euroa (2007: 1,77 e).Tilauskanta laski 8 prosenttia 3 233,7 miljoonaan euroon (2007: 3 509,3 Me). Tilauskannasta 356 milj. euroa oli Venäjällä keskeytetyissä asuntokohteissa. Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 25 784 (2007: 24 073)
YIT:n liikevaihto kasvoi Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla. Liikevoitto kasvoi Kiinteistöteknisissä palveluissa ja Teollisuuden palveluissa, kun Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä vuonna 2007 saatua 14,4 milj. euron myyntivoittoa ei oteta huomioon. YIT:n mukaan myös infra- ja toimitilarakentamisen liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät hyvin.
Rakentamisen liikevaihto kasvoi Venäjällä, pysyi kokonaisuutena edellisvuoden tasolla Suomessa ja laski Baltian maissa noin 36 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Venäjällä asuntomyynti jatkui tammi-syyskuun ajan hyvänä, mutta heikkeni nopeasti vuoden viimeisten kuukausien aikana.
Rahoitusmarkkinakriisin takia konsernissa lisättiin maksuvalmiutta vuoden viimeisellä neljänneksellä nostamalla TyEL-lainoja sekä pitkä- ja lyhytaikaisia pankkilainoja. Pääoman tarvetta pienennettiin siirtämällä asuntoaloituksia parempaan markkinatilanteeseen sekä vähentämällä merkittävästi tonttihankintoja ja muita investointeja. Venäjällä tehtiin lokakuussa päätös keskeyttää rakentaminen perustusvaiheessa niissä asuntokohteissa, joissa myyntiä ei ollut aloitettu. Baltiassa YIT vähensi myymättömien asuntojen määriä. Konsernissa toteutettiin toimenpiteet kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuositasolla 40 miljoonalla eurolla.
Yhtiön tavoitteena on säilyttää hyvä kilpailukyky tiukentuvassa markkinatilanteessa. Vuoden lopulla painopiste siirrettiin nopeavaikutteisesta kustannusrakenteen muokkaamisesta myynnin vahvistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Suomessa sijoittajien kanssa sovittiin loppuvuonna asuntokaupoista suurempina kokonaisuuksina ja tehtiin useita esisopimuksia vuokra-asuntojen rakentamisen käynnistämisestä vuoden 2009 aikana.
YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.maaliskuuta. Konsernin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Eino Halonen ja jäseniksi Kim Gran, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Satu Huber ja Lauri Ratia. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Teuvo Salminen jää ehdotuksen mukaan pois YIT:n hallituksesta. Ehdotetuista uusia ovat Henrik Ehrnrooth, Satu Huber ja Lauri Ratia.

Lue lisää

Katso kaikki