YIT:n hallitukseen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt muodostaa hallitukseen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus on valinnut keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Reino Hanhisen ja jäseniksi Eino Halosen ja Antti Herlinin.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta YIT-konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen sekä konsernin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Valiokunta valmistelee lisäksi yhtiökokoukselle tehtäviä ehdotuksia hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan.

Lue lisää

Katso kaikki