YIT sopeuttaa toimintaansa Venäjällä

Öljyn hinnan ja ruplan kurssin voimakas lasku heijastusvaikutuksineen ovat lisänneet liiketoimintaympäristön epävarmuutta Venäjällä. YIT laski Venäjän asuntoaloituksiaan merkittävästi 2014 viimeisellä neljänneksellä ja sai samanaikaisesti valmiiksi useita isoja asuntohankkeita.

Tuotantovolyymin pienenemisestä johtuen YIT:n toimintaa Venäjällä sopeutetaan ja henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän noin 300 henkilöllä. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on joustavuuden lisääminen sekä kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen uudessa markkinaympäristössä.

Venäjän sopeuttamistoimiin liittyen kirjataan 3,1 miljoonan euron kertaluonteinen kulu vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tulokseen.

Uusien tontti-investointien ja asuntoaloitusten osalta suunnitelmana on ylläpitää tuotantomäärää, joka mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan ja positiivisen kassavirran kaikissa nykyisissä toimintakaupungeissa. Samalla pyrkimyksenä on säilyttää hyvä valmius nostaa taas tuotantoa toimintaympäristön salliessa.

Lue lisää

Katso kaikki