YIT rakennusalan ihannetyönantaja opiskelijoille

Tekniikan opiskelijat valitsivat YIT:n rakennusalan ihannetyönantajaksi Universumin Opiskelijatutkimuksessa.

YIT paransi sijoitustaan myös tekniikan ihannetyönantajien ranking-listalla sijoittuen viidenneksi. YIT tarjoaa vuosittain noin tuhannelle nuorelle harjoittelu- tai kesätyöpaikan.

Kesä YIT:llä sujuu opiskelijoilta työmaataitoja harjoitellen ja rakennusalan oppeja käytäntöön vieden. Kaikki YIT:n kesäharjoittelijat työmailla käyvät läpi suunnitelmallista YIT Polku -harjoitteluohjelmaa opintovaiheensa mukaisesti. Osa harjoittelijoista pääsee perehtymään kehitysvaiheessa oleviin rakennushankkeisiin, kuten Helsingin Pasilan tornialueen Trigoni-suunnitelmaan.

”Meille on tärkeää, että opiskelijat otetaan mukaan kehittymään hankkeiden eri vaiheisiin. Kesäkauden lisäksi ohjaamme harjoittelijoita läpi vuoden. Henkilöstömme ottaa aktiivisesti vastuuta niin perehdyttämisestä kuin onnistuneen harjoittelun varmistamisesta”, kertoo Trigonin hankejohtaja Jouni Forsman.

Työyhteisön merkitys on tärkeässä roolissa myös rakennusalaa opiskeleville nuorille. Ystävällinen työyhteisö, kehitystä tukevat esimiehet ja ihmisten kunnioitus olivat tekniikan opiskelijoille kolme tärkeintä asiaa Opiskelijatutkimuksen ’Ihmiset ja kulttuuri’ kategoriassa.

YIT:llä harjoittelijakokemusta arvioidaan vuosittain, ja mm. esimiestyö ja viihtyminen ovat mittareita harjoittelun onnistumisessa. Palautetta saatiin viime kesänä vajaalta 250 opiskelijalta kasvotusten ja puhelimitse tehdyillä haastatteluilla sekä digitaalisella kyselyllä. Vastaajista 89 % koki saavansa esimieheltä riittävästi tukea työssään ja 97 % oli valmiita suosittelemaan YIT:tä työnantajana.

Universumin Opiskelijatutkimukseen vastasi 2360 tekniikan alan opiskelijaa.

Lue lisää

Katso kaikki