YIT osti merkittävän logistiikkatontin Suomen Pankilta

Suomen Pankki ja YIT ovat 12.3.2009 allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla YIT ostaa Suomen Pankilta tontin rakentaakseen sille logistiikkakeskuksen. Tontti sijaitsee Vantaan Aviapoliksessa ja sen rakennusoikeus on noin 50 000 m2. Suomen Pankki jatkaa rahahuollon keskuksen toimintaa nykyisellä paikallaan.YIT rakentaa tontille mittavan logistiikkakeskuksen

YIT kehittää ostetulle tontille Logistics Center -konseptinsa mukaisen logistiikka-alueen nimeltään K3 Logistics. Tontille toteutetaan monipuolisesti pääkonttoritasoista toimistotilaa sekä varastoinnin ja terminaalitoimintojen ehdoilla mitoitettua modernia tilaa. Logistics Center -konsepti on tarkoitettu suurien yritysten tarpeisiin vastaavien, mittavien logistiikkakeskittymien toteuttamiseen. Osalle laajaa tonttia kehitetään myös YIT:n Trade Park -konseptin mukaista toimitilaa, jossa myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa suuren yrityksen edut tila- ja palveluratkaisujen osalta.

K3 Logisticsin ensimmäisen vaiheen työt tontilla on jo aloitettu. Kohteen tilamarkkinointi on käynnissä ja vuokraneuvotteluita käydään parhaillaan.

Poikkeuksellisen hyvä sijainti

YIT:n ostama tontti sijaitsee liikenteellisesti erinomaisella paikalla Kehä III:n ja lentokenttäalueen vieressä. ”Nyt toteutettu kauppa kertoo siitä, että Aviapolis jatkaa edelleen nousukiidossa, mistä olen äärettömän ilahtunut”, toteaa Vantaan kaupungin yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo.

”Meillä on vahva usko, että Kehä III:n syksyllä alkavat rakennustyöt uusine liikennejärjestelyineen lisäävät edelleen alueen kiinnostavuutta samoin kuin Kehäradan rakentaminen. Kehärata tuo tulevaisuudessa alueelle aivan uuden ympäristöystävällisen joukkoliikennemuodon, joka nopeuttaa muun muassa työmatkaliikennettä huomattavasti ja mahdollistaa raideyhteyden myös lentoasemalle”, jatkaa Markkula-Heilamo.

YIT:llä on myös muita logistiikan hankkeita Kehä III:n varrella Aviapoliksessa sekä Espoon Koskelossa. DHL:lle ja Bernerille on toteutettu mittavat logistiikkakeskukset III-kiitoradan välittömään läheisyyteen ja Espoon Koskeloon on toteutettu Trade Park -konseptin mukainen toimintaympäristö, jonka kaksi ensimmäistä vaihetta ovat jo täyteen vuokrattuja ja kolmas vaihe nousee parhaillaan. Tiloja on valmistunut mm. Mixtecille ja Ilmapallokeskukselle.

Logistiikkatiloilla alhainen vajaakäyttöaste

Logistiikkatiloilla on ollut pitkään alhaisempi vajaakäyttöaste kuin muilla toimitiloilla, joka näkyy myös tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa. YIT:n logistiikkatiloista vastaavan johtajan Jukka Hanhilahden mukaan kohteita on aloitettu sopivaan tahtiin.
�?�Keskitymme konseptiemme mukaisten kohteiden kehittämiseen, jossa asiakkaalla on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset myös muuttuvan markkinatilanteen aikana. Jatkamme Espoon Koskelossa Trade Park -konseptimme mukaista kokonaisuutta viereiselle tontille�?�, Hanhilahti jatkaa.

Lue lisää

Katso kaikki