YIT ostaa MCE:n kiinteistötekniset liiketoiminnot Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Tshekissä, Unkarissa ja Romaniassa

YIT Oyj ja MCE AG ovat 29.5.2008 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä YIT ostaa MCE:n kiinteistöteknisiä palveluita tarjoavat liiketoiminnot Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Tshekissä, Unkarissa ja Romaniassa. Yrityskaupan arvo on 55 miljoonaa euroa. Osakekaupassa maksettava käteissumma täsmentyy kaupan toteutuessa, kun yrityskaupan arvosta vähennetään ostettavien liiketoimintojen nettovelat. Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan 31.7.2008 mennessä.
YIT:n ostamat liiketoiminnot tarjoavat laajasti kiinteistöjen teknisiin järjestelmiin sekä niiden kunnossapitoon ja käyttöön liittyviä palveluja. Ostettavien toimintojen henkilöstömäärä on noin 1 900. Liikevaihto vuonna 2007 oli 355 milj. euroa. Liikevaihdosta reilu 40 prosenttia muodostui Saksassa, reilu 40 prosenttia Itävallassa ja loput noin 15 prosenttia Puolassa, Tshekissä, Unkarissa ja Romaniassa. Ostetut liiketoiminnot täydentävät YIT:n palveluja eikä kaupalla arvioida olevan henkilöstövaikutuksia.
Liiketoimintojen osto on osa YIT:n strategiaa laajentaa kiinteistöteknisten palvelujen tarjontaa maantieteellisesti. Yrityskauppa laajentaa YIT:n toiminta-aluetta kuuteen uuteen maahan. Maantieteellisellä laajentumisella pyritään saavuttamaan asema uusilla markkina-alueilla, luomaan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle sekä ylläpitämään tasapainoista liiketoimintarakennetta laajentamalla toimintaa vähän pääomaa vaativissa palveluissa.
– Yrityskauppa tarjoaa jalansijan uusilla markkina-alueilla sekä lisää kasvumahdollisuuksia. Jatkamme ostetun liiketoiminnan suuntaamista pitkäjänteisiin palvelusopimuksiin sekä huolto- ja kunnossapitotöihin. Tavoitteena on parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Meillä on kokemusta vastaavanlaisesta liiketoiminnan ja kannattavuuden kehittämisestä, kun vuonna 2003 ostimme ABB:n kiinteistötekniset liiketoiminnot, toteaa YIT Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Leinonen.

Ostettu liiketoiminta muodostaa uuden liiketoimintaryhmän YIT:n Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla. Uuden liiketoimintaryhmän johtajaksi tullaan nimittämään nykyinen MCE:n kiinteistöteknisten toimintojen johtaja Karl-Walter Schuster (58 v). Yrityskaupan jälkeen Kiinteistötekniset palvelut-toimiala muodostaa noin puolet YIT-konsernin liikevaihdosta. Maantieteellisesti ostettava liiketoiminta muodostaa noin 9 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Yrityskauppa ei muuta YIT-konsernin näkymiä vuodelle 2008. YIT on arvioinut osavuosikatsauksessaan 25.4.2008, että konsernin vuoden 2008 liikevaihto ja voitto ennen veroja kasvavat viimevuotisista.

Lue lisää

Katso kaikki