YIT mukaan Imatran kylpylän alueen kehittämiseen

Imatran kaupunki, Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiö, Imatran Kylpylä Oy ja YIT ovat tehneet aiesopimuksen Imatran kylpylän alueen merkittävästä kehittämisyhteistyöstä. Kylpylän yhteyteen ja lähialueelle toteutetaan n. 150 YIT:n konseptien mukaista vapaa-ajan asuntoa.
Imatran kylpylän yhteyteen ja läheisyyteen toteutetaan viiden vuoden aikana n.150 korkeatasoista YIT:n Chalets- ja Villas-konseptiin perustuvaa vapaa-ajan asuntoa. Vapaa-ajan asuntoihin kytkeytyy Imatran Kylpylä Oy:n operoimana omistamista ja asumista helpottavia palveluita, kuten vuokraus-, siivous- ja liinavaatepalveluja.
Alueen kehittämistavoitteet on asetettu aiemmin laaditussa, kaupunginhallituksen hyväksymässä, Imatra Spa Resort Visio 2020 -suunnitelmassa, jonka mukaisesti kehittämistyö tullaan toteuttamaan.
Kaupunki myy omistuksessaan olevalle alueelle suunniteltavat vapaa-ajan asuntokorttelit perustettaville kiinteistöyhtiöille. YIT suunnittelee, myy ja toteuttaa vapaa-ajan asunnot vaiheittain. Tarvittava asemakaavoitustyö käynnistyy keväällä 2009, ennakkomarkkinointi keväällä 2010 ja ensimmäisen vaiheen rakentaminen syksyllä 2010. Ensimmäisen vaiheen asuntojen on tarkoitus olla valmiina syksyllä 2011.

Lue lisää

Katso kaikki