YIT käynnistää 350 henkilöä koskevat YT-neuvottelut Suomen Kiinteistöteknisissä palveluissa

YIT Kiinteistötekniikka Oy:ssä käynnistetään valtakunnalliset YT-neuvottelut, jotka koskevat arviolta yhteensä 250 työntekijän ja 100 toimihenkilön lomauttamista tai irtisanomista. YT neuvottelujen tavoitteena on turvata yhtiön kilpailukyky rahoitusmarkkinoiden kriisin myötä vaikeutuneessa markkinatilanteessa.
Mahdolliset lomautukset ja irtisanomiset toteutetaan vuoden 2009 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.
YIT kertoi tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa yhteydessä sopeuttavansa toimintaansa ja leikkaavansa kiinteitä kustannuksiaan vallitsevan markkinatilanteen mukaisiksi. Toimenpiteet etenevät vaiheittain konsernin eri toimintamaissa ja toimialoilla. YIT:n palveluksessa oli syyskuun lopussa lähes 26 700 henkilöä, joista noin 10 600 työskenteli Suomessa.

Lue lisää

Katso kaikki