Yhdyskuntarakenteen kehittäminen avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä – Rakennusteollisuus osallistuu ilmastonmuutoksen torjuntaan laajalla rintamalla

Rakennusteollisuus RT ry on valinnut ympäristö-, energia- ja ilmastokysymykset yhdeksi toimintansa painopistealueeksi. Energiatehokkaiden ratkaisujen lisääminen uudistuotannossa ei kuitenkaan yksistään riitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sanoo Rakennusteollisuus RT:n johtaja Risto Pesonen.

�?�Rakennuskannan osuus energiankulutuksesta on runsas 40 %, mutta liikenteen energiankulutus on päästökaupan ulkopuolelle jäävistä sektoreista toiseksi suurin heti rakennusten jälkeen. Kun liikenteen energiankulutus ja kasvihuonepäästöt ovat lisäksi kasvaneet merkittävästi tällä vuosikymmenellä, on yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja kaavoitus avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Teollisuuden tulee yhtä lailla kehittää yhdessä viranomaisten kanssa lainsäädäntöä kuin etsiä yritystasolla energiatehokkaita ratkaisujakin�?�, Pesonen toteaa.

Merkittävien säästöjen aikaansaamiseksi toimenpiteitä on kohdistettava voimakkaasti myös olemassa olevaan rakennuskantaan. Korjausrakentamista tulee koskemaan huomattavasti nykyistä tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset. Rakennusteollisuudella on jo nyt hyvä ja toimiva yhteistyö viranomaisten kanssa, säädösohjauksen sijaan ala uskoo tulevaisuudessa informaatio-ohjaukseen taloudellisen ohjauksen ohella.

RT on nyt käynnistämässä kattavaa ympäristö- ja energia-asioiden taustaselvitystä voidakseen linjata kantansa vuoteen 2020 asti, mutta alalla on jo nyt tehty paljon tekoja esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi. Tästä viimeisimpänä osoituksena Skaala Ikkunat ja Ovet Oy avaa tänään ensimmäisen energia-ikkunoita valmistavan tuotantolinjan Suomessa. �?�Nykyisten rakennusmääräysten mukaiseen normitasoon verrattuna A-luokan ikkuna maksaa itsensä takaisin 5-10 vuodessa�?�, Skaalan toimitusjohtaja Markku Hautanen kertoo.
Hyvä esimerkki uudisrakentamisen puolelta saavutetuista tuloksista on Rakennusliike Reposen kehittämä MERA – energiatehokas kerrostalojärjestelmä. Asunnoissa ei ole lämmityspattereita, vaan ne lämpiävät suurimman osan talvea ihmisistä ja laitteista peräisin olevalla lämmöllä. VTT:n tutkimusten perusteella talon lämmityskustannuksissa saadaan 70 %:n säästöt. Matalaenergiaratkaisuja on aiemmin tutkittu useissa eri asumismuodoissa, mutta ei kerrostaloasunnoissa.

Lue lisää

Katso kaikki