Ydinvoimatekniikkaan yliopistotasoinen koulutusohjelma

SKOL ry:n puheenjohtaja Heikki Hornborg esittää ydinenergian hyödyntämiseen tähtäävän yliopistotasoisen koulutusohjelman käynnistämistä Suomessa pikaisesti. Uudella opintosuunnalla sekä muuntokoulutuksella voidaan parantaa insinöörien työllisyyttä ja luoda samalla maallemme uusi keskeinen vientiosaamisalue.

Ydinvoiman rakentamisen voimakas kasvu tarjoaa suomalaisille suunnitteluyrityksille ja teollisuudelle merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Arvioiden mukaan maailmassa rakennetaan seuraavan 20 vuoden aikana vähintään 200 uutta ydinvoimalaitosta. Koska 30 viime vuoden aikana ydinvoimarakentaminen on ollut lähes täysin pysähdyksissä, ovat alan osaajat häviämässä.

�?�Päästöttömän ydinenergian voimakas rakentaminen edellyttää mittavaa panostusta resurssien lisäämiseen. Tämä tarjoaa suomalaiselle suunnittelulle ja teollisuudelle merkittävän kasvupotentiaalin edellyttäen, että saamme koulutettua alalle uusia osaajia.�?� Heikki Hornborg puhui maanantaina Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin järjestämässä Konsulttipäivässä Espoossa. Hornborg on myös Etteplan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Hornborg ehdottaa, että Suomessa käynnistetään pikaisesti ydinenergian hyödyntämiseen tähtäävä yliopistotasoinen koulutusohjelma. �?�Teknillisessä yliopistossa on käynnistettävä sekä uusi opintosuunta että muuntokoulutusohjelma, jossa täydennyskoulutetaan muun muassa säätöjärjestelmä- ja rakennesuunnittelijoita hallitsemaan ydinvoimarakentamisen erityisvaatimukset�?�, hän sanoo. �?�Koulutusta voidaan kohdistaa koko prosessiin polttoaineen tuottamisesta ydinjätteen loppusijoittamiseen.

Erityisesti muuntokoulutuksella voidaan parantaa insinöörien työllisyyttä. Suunnitteluala on tähän asti selvinnyt talouden alamäestä monia muita aloja paremmin, mutta kesään mennessä SKOLin jäsenyritysten henkilöstöstä lähes 10 prosenttia on lomautettuna. Näkymät ovat huolestuttavat, loppuvuonna lomautukset voivat nousta jopa 2 000 suunnittelijaan.
Hornborgin mukaan ydinvoimaosaamisesta voisi tulla Suomen uusi kilpailukykytekijä. �?�Maamme kilpailukyky voi perustua ainoastaan tiedon jatkuvaan kasvuun. Ottamalla ydintekniikan yhdeksi painopistealueeksi voi Suomi löytää uuden teollisuudenalan, joka korvaa eräillä muilla teollisuuden sektoreilla tapahtuvaa volyymin laskua�?�, hän sanoo. �?�Ydinvoimasta voi tulla uusi keskeinen vientituote ja hyvinvointimme lähde.�?�

Lue lisää

Katso kaikki