www.tilaajavastuu.fi -palvelu helpottaa tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten tekoa

Rakennusala hakee uusia keinoja, joiden avulla alalta pyritään kitkemään yhteiskunnallisia velvoitteitaan laiminlyövät yrittäjät. ”Rakennusteollisuus RT ry haluaa edelleenkin olla edelläkävijä harmaan talouden torjunnassa. 14.1.2008 käyttöönotettava www.tilaajavastuu.fi -palvelu on viimeisin esimerkki työstä terveiden kilpailuolosuhteiden edistämiseksi”, sanoi RT:n hallituksen puheenjohtaja, maxit Oy Ab:n toimitusjohtaja Magnus Holm Helsingissä Tilaajavastuu.fi -palvelun julkistamistapahtumassa 10.1.2008.
Internetissä toimiva palvelu hyödyntää nykyteknologiaa, jonka avulla rakennustyön tilaaja voi tarkastaa urakoitsijoiden lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen hakemalla palvelusta tilaajavastuulain vaatimusten mukaiset yritysraportit. Myös urakoitsija itse voi palvelusta saada tilaajavastuulain edellyttämät tiedot yhdellä raportilla, jonka se voi antaa tilaajalle.
”Www.tilaajavastuu.fi on mielestämme myös vastaus hallitusohjelmaan kirjattuun kohtaan, jonka mukaan osana harmaan talouden torjuntaa selvitetään mahdollisuus luoda julkinen tietopalvelu, josta voidaan varmistaa, että palveluntarjoaja on hoitanut vero-, työnantaja- yms. velvoitteet asianmukaisesti”, painotti Magnus Holm puheessaan.
Harmaan talouden torjuntatalkoot rakennusalalla käynnistyivät 1990 -luvun laman myötä lähes 15 vuotta sitten. Suomen keskeiset tilaajatahot sopivat vuonna 1993 rakennusalalle menettelytavat harmaiden markkinoiden rajoittamiseksi ja kilpailun tervehdyttämiseksi. Kehitystyö jatkui ja vuonna 1997 sopimusta tarkennettiin. Samana vuonna rakennusteollisuus perusti urakoitsijan pätevyyden toteamista varten Rakentamisen Laatu RALA ry:n. Vuoden 2007 alusta voimaan tullut tilaajavastuulaki sisältää osan menettelytavoista, jotka em. sopimuksilla luotiin. Tilaajavastuulain voimaantulon vuoksi RALA ryhtyi pitämään tilaajavastuulain vaatimukset täyttävää perustietopalvelua.Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset 1.1.2007 lähtien

Osa rakennus- ja kiinteistöalan itsensä kehittämistä vapaehtoisista menettelyistä harmaan talouden torjumiseksi ja urakoitsijan kelpoisuuden varmentamiseksi on kirjattu vuoden 2007 alussa voimaan tulleeseen tilaajavastuulakiin. Tilaajavastuulaki koskee kuitenkin kaikkea elinkeinotoimintaa.

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan täytyy pyytää ja urakoitsijan täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään 3 kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:
– Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,
– kaupparekisteriote,
– todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty,
– todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, sekä
– selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Tilaajavastuu.fi käynnistyy 14.1.2008

Tilaajavastuu.fi -palvelu on osa sitä työtä, jota Rakennusteollisuus RT tekee harmaan talouden torjumiseksi ja terveiden markkinoiden edistämiseksi rakennusalalla. Internetissä toimivan palvelun avulla rakennustyön tilaaja tai urakoitsija itse voi helposti kootusti hankkia tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. Palvelun tiedot rajautuvat alussa ainoastaan suomalaisiin yrityksiin. Jatkossa palvelua aiotaan laajentaa osin myös ulkomaalaisiin yrityksiin.

Palvelusta löytyy YTJ-ote, kaupparekisteritiedot, liiketoimintakiellot, sekä Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämät yritystiedot. RALA:n rekisteritiedot ovat saatavissa ainoastaan RALA:n rekisterissä olevista yrityksistä ja niihin sisältyy mm. verovelkatiedot, tieto noudatettavasta työehtosopimuksesta ja sertifioinnit.

Vaikka tilaajavastuulaki koskee kaikkea elinkeinotoimintaa, ei palvelua voida tarjota muille aloille yhtä kattavana kuin rakennusalalle. Tämä johtuu siitä, että Rakentamisen Laatu RALA ry:n rekisterissä olevat yritykset ovat antaneet RALAlle valtakirjan, jolla verovelka- ja eläkemaksutiedot on mahdollista saada suoraan. Viimeksi mainitut tiedot voi normaalitapauksessa saada vain yritys itse. Toisaalta RALA:n rekisteriä laajentamalla myös rakennusalalla voitaisiin palvelun kattavuutta parantaa.

Yrityshaun ja raporttien lisäksi palveluun sisältyy visuaalinen julkisiin rekisteritietoihin perustuva työkalu yrityksen vastuuhenkilöiden yritysyhteyksien tarkasteluun. Työkalun avulla löytyy helposti yritysryppäät ja vastuuhenkilöiden osallisuus muissa yrityksissä ja sen tavoitteena on helpottaa erikoisten yritysrakennelmien ja epämääräisten toimijoiden löytämistä.

Palvelun tarjoaa Aspida Oy sisältö- ja markkinointiyhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. Lisäksi palvelussa on mukana tiedontoimittajina Rakentamisen Laatu RALA ry sekä luottoluokittaja Dun & Bradstreet Finland Oy. Tilaajavastuu.fi – palveluun rekisteröityminen ja käyttöönotto on ilmaista. Palvelusta haetut yksittäiset raportit ovat maksullisia.

Lisätiedot:
Rakennusteollisuus RT ry:n johtaja Tapio Kari, puh. 09 1299 213
Aspida Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäck, puh. 040 503 3672 ja kehitysjohtaja Mika Huhtamäki, puh. 0400 616 253.

Lue lisää

Katso kaikki