WWF palkitsi kysyntäjoustoa kehittävän Sympowerin

Yrityksen ohjelmisto kehittää sähkön kysyntäjoustoa ja voisi auttaa lisäämään sähköntuotantoa uusiutuvilla energianlähteillä.

Sympower on valittu tänä vuonna ainoana suomalaisena yrityksenä WWF:n Climate Solver -verkostoon. Yrityksen ohjelmisto kehittää sähkön kysyntäjoustoa ja voisi auttaa lisäämään sähköntuotantoa uusiutuvilla energianlähteillä.

WWF valitsi Suomesta, Ruotsista ja Norjasta Climate Solver -verkostoon yhteensä kuusi cleantech-alan kasvuyritystä. Näiden yritysten innovaatioiden avulla voitaisiin vähentää yli 300 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä seuraavan kymmenen vuoden aikana, mikäli ne otettaisiin laajamittaiseen käyttöön. Määrä on suurempi kuin pohjoismaiden vuosittaiset päästöt.

Pohjoismaissa on runsaasti varhaisen vaiheen innovaatioita, joilla ilmastokriisi voitaisiin ratkaista. Puutteelliset kannustimet kuitenkin hidastavat ratkaisujen laajamittaista tuotantoa.

“Pohjoismailla on edellytykset muodostua innovaatioiden Piilaaksoksi, jossa uudet teknologiat syntyvät, kehittyvät ja lähtevät maailmalle. Kannustamme päättäjiä edistämään varsinkin kotimarkkinoiden synnyttämistä, joilla upeat suomalaiset cleantech-ratkaisut saataisiin sekä kotimaiseen että kansainväliseen käyttöön”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Nykyisellään tuulta ja aurinkoa voidaan käyttää sähköntuotannossa silloin, kun sääolot ovat suotuisat, ei välttämättä silloin kun sähkön tarve olisi suurin. Jotta niiden osuus sähköntuotannossa voisi kasvaa, tarvitaan ratkaisuja siihen, kuinka kulutus voi joustaa tuotannon mukaan. Sympowerin keksintö pitää sähköjärjestelmän tasapainossa hyödyntämällä sähköjoustoa kuluttajien sähkölaitteiden avulla.

”Sähköjärjestelmän tulee muuttua käsi kädessä uusiutuvan energian, varsinkin nopeasti halpenevien tuuli- ja aurinkoenergian, integroimiseksi. Kysyntäjouston myötä uusiutuvilla tuotetun sähkön käyttövarmuus nousisi huomattavasti”, Rohweder sanoo.

Sympowerin tuottaman alustan avulla ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää peräti 42 miljoonaa tonnia kymmenen vuoden sisällä. Määrä on noin neljä kertaa niin suuri kuin Suomen liikenteestä aiheutuvat vuosittaiset päästöt. Laskennan perusteena on, että yritys saavuttaa 20 prosentin osuuden kohdemarkkinastaan.

“Sympower perustettiin rakentamaan hiiletöntä tulevaisuutta. Yritysmahdollisuudet sähköalalla ovat valtavat. WWF:n antama tunnustus auttaa lisäämään tietoa ja kiinnittää huomion tavoitteeseemme hillitä ilmastonmuutosta”, sanoo Sympowerin perustaja Georg Rute.

Lue lisää

Katso kaikki